Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

VibraceGarance

25.7.2016, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Související právní a ostatní předpisy Zákon č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 7 . Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky)Garance

25.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovníci poučení jsou vyšším stupněm odborné způsobilosti. Mohou obsluhovat složitá elektrická zařízení i za předem daných okolností na elektrickém zařízení pracovat. Pracovník poučený nemůže být ustanoven obecně, jen na základě seznámení s  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

nápoje na pracovišti

25.7.2016, MUDr. Anna Šplíchalová Ph.D., Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Rád bych se zeptal, jak je to s nápoji na pracovišti. Jedná se mi o pracovníky kteří pracují v prádelně, kde se teplota prostředí pohybuje okolo 30 stupňů Celsia. Na pracovišti mají umyvadlo s tekoucí pitnou vodou, kde se mohou ...
celý článek
Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc červen 2016

Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc červen 2016

24.7.2016, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
Během měsíce června 2016 SÚIP zaevidoval celkem 3 468 pracovních úrazů. V 93 případech šlo o cizí státní příslušníky. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 12 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 122 případů, z toho 4 cizinci.
celý článek

Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky)Garance

22.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současnosti budeme velmi těžko hledat pracoviště bez elektrické energie. Proto každý, byť jen obsluhuje elektrické zařízení (např. ovládá elektrickéosvětlení), musí mít elektrotechnickou odbornosti. Získání odborné způsobilosti Odbonrost ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úraz na pracovní cestě

22.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Pokud se zaměstnanci stane úraz na pracovní cestě, kterou koná se souhlasem zaměstnavatele veřejnou dopravou vlakem z jednoho města do jiného města a pak městskou dopravou na jednání do jiné firmy, bude se jednat o úraz pracovní? Pracovním ...
celý článek
Program l. ročníku mezinárodní odborné konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016

Program l. ročníku mezinárodní odborné konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016

22.7.2016, Zdroj: VÚBP, v.v.i. (www.vubp.cz)
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. zveřejnil kompletní podobu programu říjnové dvoudenní mezinárodní konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016.
celý článek

Změny ve ztížení společenského uplatnění

22.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jaké změny přinese legislativa v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. ohledně ztížení společenského uplatnění? S účinností od 26. října 2015 je problematika odškodění bolesti a ztížení společenského uplatnění upravena nařízením vlády č. 276/2015 ...
celý článek

Odborná způsobilost v elektrotechniceGarance

21.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod k odborné způsobilosti v elektrotechniceGarance

21.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Související právní předpisy a dokumenty: Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. , o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zák. č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejčtenější

Vzor osnov školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnanceGarance

30.3.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osnovy pro školení zaměstnanců (vstupní instruktáž a školení na pracovišti bez rozdílu profese) - obecná část - osnova č. 1 a č. 2 Osnova pro školení zaměstnanců dle profesí - odborná část - osnova č. 3 Osnova pro školení vedoucích zaměstnanců (bez ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP ( ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.Archiv

19.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb. , kterým se: -> mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, a -...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008 . Nyní postupně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 213/2016 Sb. novela zák. č. 155/1995 Sb. a č. 582/1991 Sb. (vyšlo dne: 11.7.2016 v částce č. 82)
  • 215/2016 Sb. novela nař. vl. č. 163/2002 Sb. (vyšlo dne: 13.7.2016 v částce č. 83)
  • 217/2016 Sb. novela nař. vl. č. 272/2011 Sb. (vyšlo dne: 15.7.2016 v částce č. 84)
  • 222/2016 Sb. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (vyšlo dne: 20.7.2016 v částce č. 87)
  • 224/2016 Sb. novela nař. vl. č. 276/2015 Sb. (vyšlo dne: 21.7.2016 v částce č. 88)
  • 225/2016 Sb. novela vyhl. č. 277/2015 Sb. (vyšlo dne: 21.7.2016 v částce č. 88)
  • 226/2016 Sb. novela vyhl. č. 23/1994 Sb. (vyšlo dne: 21.7.2016 v částce č. 88)
  • 229/2016 Sb. mění zákon č. 119/2002 Sb. a další související zákony (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 89)
  • 230/2016 Sb. mění zákon č. 115/2001 Sb.a další související zákony (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 90)
  • 232/2016 Sb. mění vyhláška č. 46/2015 Sb. (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 91)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

12.10.2016
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček 

23.11.2016
Konference BOZP v roce 2017
Robert Křepinský, MUDr. Michaela Krchová, Ing. Alice Klingerová, JUDr. Eva Dandová, PhDr. David Michalík, Ph.D., Ing. Milan Kondziolka, Ing. Ondřej Varta, JUDr. Jaroslav Stádník

 

  
 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: