Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Zajištění pitného režimu na pracovišti

27.5.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
S přibližujícím se létem bychom rádi zajistili správně pitný režim našich zaměstnanců. Můžete nám poradit, jaké povinnosti v tomto ohledu máme a kde jsou stanoveny? Z medicínského hlediska by měl člověk v běžných podmínkách bez nadměrné ...
celý článek

Nápoje jako daňově odečitatelná položka

27.5.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Můžete nám poradit, zda nápoje, které zaměstnancům poskytujeme v horkých dnech, jsou pro nás jako zaměstnavatele odečitatelnou položkou daňového základu? Podmínky pro zajištění pitného režimu zaměstnanců je povinen zabezpečit zaměstnavatel ...
celý článek
Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2016

Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2016

27.5.2016, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
V průběhu dubna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 571 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11 802 000,- Kč.
celý článek
Další kontroly plánované SÚIP v oblasti bezpečnosti práce na rok 2016

Další kontroly plánované SÚIP v oblasti bezpečnosti práce na rok 2016

27.5.2016, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
V rámci kontrol zaměstnavatelů s vozovým parkem se inspektoři letos zaměří nejen na dodržování předpisů v oblasti BOZP, ale také na organizování pracovní doby řidičů. Jak totiž ukazují poznatky z loňské kontrolní činnosti inspekce práce – ale i další statistiky – únava řidičů představuje důležitý faktor ovlivňující bezpečnost silničního provozu.
celý článek
MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2015

MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2015

20.5.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.
celý článek

Vyloučení dvojího postihu

20.5.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Zjistili jsme, že za neposkytnutí osobních ochranných pracovních prostředků může dát pokutu jak orgán inspekce práce, tak orgán ochrany veřejného zdraví. Při padá nám to nespravedlivé, že je možnost být postihnut dvakrát. Můžeme se proti ...
celý článek

Školitel cizinců a státní jazyková zkouška

20.5.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Zaměstnáváme zaměstnance-cizince. Chtěli jsme se zeptat, zda musí mít osoba, která provádí školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, státní jazykovou zkoušku z jazyka, který jako rodný jazyk používají naši zaměstnanci - ...
celý článek
26. workshop SPOLEČNÉ VIZE - zpracování plánu BOZP v praxi 2016

26. workshop SPOLEČNÉ VIZE - zpracování plánu BOZP v praxi 2016

19.5.2016, Zdroj: Společná vize (http://www.spolecnavize.cz/)
Cílem 26. workshopu - bude naučit se zpracovat plán BOZP v podmínkách roku 2016, otevřeně diskutovat a hledat cestu k atraktivitě pro zadavatele stavby. Plán BOZP, který je výhodný pro investora - zadavatele stavby ale i pro zhotovitele. Stále přetrvávají propastné rozdíly mezi výukou akreditovaných společností, požadavky OIP, stavebníka i zhotovitele ale hlavně mezi samotnými zpracovateli Plánu BOZP. Workshop se bude postupně věnovat všem postupům uvedeným v příloze nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Na workshopu budou předvedeny správné postupy při zpracování plánu a součástí bude též praktická ukázka postupu zpracování PLÁNU BOZP.
celý článek
Ocenění Bezpečný podnik získalo dalších 12 firem

Ocenění Bezpečný podnik získalo dalších 12 firem

13.5.2016, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
Dalším dvanácti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik″. Mezi nimi byly nejen firmy nově zapojené do programu, ale například i společnost Teplárny Brno, a.s., která toto ocenění získala již pošesté.
celý článek

Platnost lékařského posudku a přerušení práce

13.5.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Náš zaměstnanec na základě své žádosti ukončil pracovní poměr posledním dnem ledna 2016. Zaměstnanci se nepodařilo dosud sehnat práci a nám se také nepodařilo "opuštěné" místo obsadit. Jednáme o tom, že se k nám do práce vrátí na původní ...
celý článek
Nejčtenější

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníGarance

27.1.2016, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE KE ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZÁCVIKU A PŘEZKUŠOVÁNÍ A O INFORMACÍCH O RIZICÍCH Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ............. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové právní předpisyGarance

16.4.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2016 do 31. března 2016 (částky 1/2016 až 39/2016). Nařízení vlády č. 31/2016 Sb. , o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu. Nařízení vlády bylo ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA Novela zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP, a dalších zákonůGarance

14.4.2016, JUDr. Anna Samková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela ZoBOZP Zákon č.  309/2006 Sb. a zákon č.  262/2006 Sb. , zákoník práce, včetně jejich prováděcích právních předpisů, patří k základním právním předpisům, které dlouhodobě pozitivně ovlivňují vývoj v oblasti BOZP u nás , zejména s  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzor osnov školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnanceGarance

30.3.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osnovy pro školení zaměstnanců (vstupní instruktáž a školení na pracovišti bez rozdílu profese) - obecná část - osnova č. 1 a č. 2 Osnova pro školení zaměstnanců dle profesí - odborná část - osnova č. 3 Osnova pro školení vedoucích zaměstnanců (bez ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 143/2016 Sb. novela vyhl. č. 418/2003 Sb. (vyšlo dne: 6.5.2016 v částce č. 56)
  • 144/2016 Sb. novela vyhl. č. 335/2004 Sb. (vyšlo dne: 6.5.2016 v částce č. 56)
  • 147/2016 Sb. novela zák. č. 372/2011 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 58)
  • 150/2016 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb., č. 218/2003 Sb. a č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 58)
  • 151/2016 Sb. novela vyhl. č. 458/2009 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 58)
  • 152/2016 Sb. novela vyhl. č. 82/2011 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 59)
  • 154/2016 Sb. novela vyhl. č. 98/2011 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 59)
  • 155/2016 Sb. novela nař. vl. č. 278/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2016 v částce č. 60)
  • 163/2016 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb. a č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 167/2016 Sb. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí (vyšlo dne: 27.5.2016 v částce č. 64)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

16.6.2016
Rizikové a zátěžové faktory na pracovišti
JUDr. Anna Janáková, Tomáš Neugebauer, Ing. Alice Klingerová
 

20. 6. 2016
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě
Ing. Jindřich Pater 

12.10.2016
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček 

23.11.2016
Konference BOZP v roce 2017
Robert Křepinský, MUDr. Michaela Krchová, Ing. Alice Klingerová, JUDr. Eva Dandová, PhDr. David Michalík, Ph.D., Ing. Milan Kondziolka

 

  
 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: