Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Vysílání pedagogického pracovníka na mimoškolní akceGarance

28.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z hlediska BOZP pedagogických pracovníků je třeba udělat poznámku k rozvrhu pracovní doby pedagogických pracovníků při jejich vysílání na vícedenní mimoškolní akce, jako jsou školy v přírodě, lyžařské výcviky, exkurze, výlety, soutěže, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Přítomnost pedagoga na pracovištiGarance

26.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce stanoví zaměstnancům obecnou povinnost, že každý zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. To je opět zákonná zásada. Protože tato zásada v případě pedagogických ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Kategorizace prací na konferenci BOZP v roce 2017

Kategorizace prací na konferenci BOZP v roce 2017

26.9.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jednou ze základních povinností na úseku BOZP, uloženou zaměstnavatelům zákoníkem práce, je soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, a na jejich základě pak přijímat opatření k jejich minimalizaci.
celý článek

Pracovnělékařské služby a agenturní zaměstnávání

26.9.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Chtěli bychom se zeptat, zda je možné, abychom naše agenturní zaměstnance vysílali na pracovnělékařskou prohlídku k poskytovateli pracovnělékařských služeb zaměstnavatele - uživatele, ke kterému je dočasně přidělujeme k výkonu práce. ...
celý článek

ŠkolstvíGarance

25.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Související předpisy k zajištění BOZP a BOZ dětí a žákůGarance

25.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled právních předpisů upravujících problematiku bezpečnosti ve školství a zajištění BOZP a BOZ dětí a žáků. o Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce § 101 - § 108 o Zákon č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zástupci zaměstnanců při jednání o otázkách BOZP

25.9.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Se kterým subjektem máme jednat ve smyslu ust. § 108 zákoníku práce při umožnění účasti zaměstnanců na řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím zástupců, když u nás působí odborová organizace i také zástupci zaměstnanců pro otázky ...
celý článek

Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníkůGarance

24.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle poznatků praxe je největším problémem při sjednávání pracovních smluv s učiteli škol sjednání druhu práce . Úzké nebo široké vymezení druhu práce nese sebou ve školství své výhody i nevýhody. Tam, kde je v pracovní smlouvě např. uvedeno ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pochvala a výtka jako nástroje motivování.Garance

23.9.2016, PhDr. Vladimír Janák, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedním z hlavních prostředků motivování pracovníků je bezesporu finanční odměna, resp. peněžní postih. Je to zdánlivě jednoduché, ale mnoho vedoucích pracovníků ví, že při důsledném aplikování finanční stimulace by se v některých případech ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
EU-OSHA: předpisy jsou předpisy

EU-OSHA: předpisy jsou předpisy

22.9.2016, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech se řídí evropskými právními předpisy. Patří mezi ně právně závazné směrnice EU a nezávazné pokyny EU, jejichž cílem je usnadnit provádění předpisů a norem EU.
celý článek
Nejčtenější

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP ( ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníGarance

27.1.2016, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE KE ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZÁCVIKU A PŘEZKUŠOVÁNÍ A O INFORMACÍCH O RIZICÍCH Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ............. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008 . Nyní postupně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.Archiv

19.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb. , kterým se: -> mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, a -...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 115)
  • 298/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., zákon č. 106/1999 Sb. a zákon č. 121/2000 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 115)
  • 301/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 117)
  • 303/2016 Sb. novela vyhl. č. 346/2015 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 117)
  • 304/2016 Sb. novela zák. č. 277/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.9.2016 v částce č. 118)
  • 311/2016 Sb. mění vyhl. č. 177/2009 Sb. (vyšlo dne: 26.9.2016 v částce č. 122)
  • 313/2016 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) (vyšlo dne: 26.9.2016 v částce č. 122)
  • 316/2016 Sb. novela nař. vl. č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 29.9.2016 v částce č. 124)
  • 317/2016 Sb. novela vyhl. č. 70/2012 Sb. (vyšlo dne: 29.9.2016 v částce č. 124)
  • 318/2016 Sb. novela vyhl. č. 39/2012 Sb. (vyšlo dne: 29.9.2016 v částce č. 124)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

12.10.2016
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček 

23.11.2016
Konference BOZP v roce 2017
Robert Křepinský, MUDr. Michaela Krchová, Ing. Alice Klingerová, JUDr. Eva Dandová, PhDr. David Michalík, Ph.D., Ing. Milan Kondziolka, Ing. Ondřej Varta, JUDr. Jaroslav Stádník

        

    

       
 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: