Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Nové právní předpisyGarance

20.10.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. července 2016 do 30. září 2016 (částky 81/2016 až 124/2016). Nařízení vlády č. 215/2016 Sb ., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví technické ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plán BOZP a projektová dokumentace

18.10.2016, Ing. Václav Kápl, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Rád bych se zeptal na problematiku Koordinátora BOZP na staveništi při vytváření plánu BOZP ve fázi zpracovávání projektové dokumentace. Příklad: projektant zpracovává projektovou dokumentaci na výrobní halu a písemně určený koordinátor ...
celý článek
Vyhlášení vítězů I. ročníku soutěže Profesionál - koordinátor BOZP

Vyhlášení vítězů I. ročníku soutěže Profesionál - koordinátor BOZP

18.10.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Ve dnech 12. a 13. října se v Praze se konal I. ročník mezinárodní odborné konference Bezpečnost práce a kvalita života. Pořadatelem konference byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
celý článek

Vliv neexistence písemného příkazu k vykonání cesty na odškodnění úrazu

17.10.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Rád bych se zeptal, jaký vliv na odškodňování pracovního úrazu pojišťovnou, může mít neexistence písemného příkazu k vykonání pracovní cesty? Při odškodňování pracovního úrazu se jedná o odškodnění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu ...
celý článek
Mezinárodní konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016

Mezinárodní konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016

17.10.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Ve dnech 12. a 13. října se v Praze v hotelu DAP konal I. ročník mezinárodní odborné konference nazvané Bezpečnost práce a kvalita života. Pořadatelem konference byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a akce se konala pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Organizátorem konference byla agentura Omnimedia s.r.o. Dvoudenní akce se zaměřila zejména na tyto tři tematické oblasti: ergonomii, pracovní život stárnoucích pracovníků, zejména skupiny 50+ a nové technologie a jejich hrozby. Po skončení prvního dne se konal společenský večer, jehož součástí bylo ohlédnutí za 20 lety programu Bezpečný podnik a vyhlášení vítězů prvního ročníku soutěže Profesionál - koordinátor BOZP.
celý článek
Seminář Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Seminář Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

14.10.2016, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádá ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů a ETUI seminář Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku!
celý článek
IX. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA - BRNO 2016

IX. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA - BRNO 2016

9.10.2016, Zdroj: Společná vize (http://www.spolecnavize.cz/)
Již tradičně se koncem roku koná VIX. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA, tentokrát i s novou soutěží o CERTIFIKÁT "BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016."
celý článek
Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe 2016

Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe 2016

9.10.2016, Zdroj: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z.ú. (www.zuboz.cz)
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví si Vás dovoluje pozvat na odborně zaměřený seminář "Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe 2016".
celý článek

Výstupní pracovnělékařská prohlídka a doklad o ní

9.10.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče stanoví, že na základě výstupní pracovnělékařské prohlídky se lékařský posudek nevydává. Do čeho či jak se tedy vyhotovují závěry o takové ...
celý článek

Může zaměstnavatel zřídit kontrolované pásmo?

9.10.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Může zaměstnavatel zřídit kontrolované pásmo i v případech, kdy to výslovně nepožadují právní předpisy? Zřízení kontrolovaného pásma je opatření na úseku BOZP, které je vhodné v případech, když se na pracovištích vyskytují rizikové faktory ...
celý článek
Nejčtenější

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4. (Svařování)Garance

9.2.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V další části tohoto oddílu se budeme věnovat problematice svařování. Právní požadavky Tematika svařování je zahrnuta v níže uvedených právních požadavcích: vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008 . Nyní postupně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Písemná smlouva Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP ( ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) zákon o biocidech (vyšlo dne: 3.10.2016 v částce č. 126)
  • 325/2016 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017 (vyšlo dne: 7.10.2016 v částce č. 127)
  • 327/2016 Sb. novela nař. vl. č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 7.10.2016 v částce č. 127)
  • 328/2016 Sb. o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení (vyšlo dne: 10.10.2016 v částce č. 128)
  • 329/2016 Sb. novela nař. vl. č. 286/2015 Sb. (vyšlo dne: 10.10.2016 v částce č. 129)
  • 330/2016 Sb. stanoví stupnici základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 (vyšlo dne: 10.10.2016 v částce č. 129)
  • 336/2016 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2016 v částce č. 132)
  • 337/2016 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. a č. 589/2006 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2016 v částce č. 132)
  • 339/2016 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 18.10.2016 v částce č. 132)
  • 340/2016 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo) (vyšlo dne: 18.10.2016 v částce č. 133)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

12.10.2016
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček 

23.11.2016
Konference BOZP v roce 2017
Robert Křepinský, MUDr. Michaela Krchová, Ing. Alice Klingerová, JUDr. Eva Dandová, PhDr. David Michalík, Ph.D., Ing. Milan Kondziolka, Ing. Ondřej Varta, JUDr. Jaroslav Stádník

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: