Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Práce první kategorie rizikové?

4.12.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Zákon o ochraně veřejného zdraví po loňské novele stanoví v § 37 odst. 6, že příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může z moci úřední rozhodnout o zařazení práce první nebo druhé kategorie do kategorie rizikových prací. Copak může být ...
celý článek
Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

4.12.2016, Zdroj: www.enviprofi.cz
Odborný portál pro podnikové ekology ENVIprofi, provozovaný nakladatelstvím Verlag Dashöfer, uspořádal dne 30. listopadu 2016 první ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii. Program byl věnován zejména problematice odpadového hospodářství ve firmách. Akce se zúčastnilo více než 70 posluchačů. Roli moderátora přijal a celým dnem provázel Ing. Bohumil Beneš. Hlavním partnerem akce se stala společnost HAPPY END CZ, a.s., dodavatel prostředků pro řešení úniků kapalin, bezpečnost práce a protipožární ochranu. Konference se konala v Business Centru Yugra ve Freyově ulici v Praze.
celý článek

Minimální teplota v jídelně pro zaměstnance

4.12.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Je stanoveno nějakým předpisem, kolik stupňů může být minimálně v zaměstnanecké jídelně? Dle § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, musí být místnost pro odpočinek ...
celý článek
Prevence pracovní úrazovosti a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc říjen 2016 - tisková zpráva

Prevence pracovní úrazovosti a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc říjen 2016 - tisková zpráva

4.12.2016, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
V průběhu října 2016 Státní úřad inspekce práce zaevidoval celkem 2 914 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se 65 pracovních úrazů týkalo cizích státních příslušníků. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 7 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) vznikl ve 115 případech, z toho u 6 cizinců.
celý článek
Nové normy - listopad 2016

Nové normy - listopad 2016

29.11.2016, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ - listopad 2016.
celý článek
Konference BOZP v roce 2017 úspěšně navázala na předchozí ročník

Konference BOZP v roce 2017 úspěšně navázala na předchozí ročník

29.11.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Dne 23.11.2016 uspořádalo nakladatelství Verlag Dashöfer a jím provozovaný portál BOZPprofi druhý ročník konference pro všechny, kterých se profesně dotýká bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, nazvaný BOZP v roce 2017. Konference opět otevřela zásadní témata současné BOZP v ČR prezentovaná předními osobnostmi naší BOZP a téměř 200 účastníkům poskytla prostor pro výměnu zkušeností.
celý článek

Úraz na pracovišti způsobený psem zaměstnance

28.11.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vnitřním předpisem máme jednoznačně stanovené opatření k zajištění BOZP, že na pracoviště se nesmí vodit psi. Stalo se nám ve firmě, že zaměstnankyně v kancelářích tento zákaz nerespektovala, ač s ním byla řádně seznámena, a vzala si do ...
celý článek

Zranění elektrickým zařízením zaměstnance

27.11.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Zaměstnankyně si donesla na pracoviště vlastní varnou konvici, ve které si vařila vodu na kávu, čaj nebo instantní polévky. Při manipulaci s touto konvicí se opařila a musela vyhledat lékařské ošetření. Pracovní neschopnost zatím nemá. Jedná ...
celý článek
Miniinterivew s Ing. Jiřím Zondlakem - držitelem ocenění Profesionál - koordinátor BOZP

Miniinterivew s Ing. Jiřím Zondlakem - držitelem ocenění Profesionál - koordinátor BOZP

22.11.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
S Ing. Jiřím Zondlakem o ocenění Profesionál - koordinátor BOZP, o úrovni bezpečnosti práce na českých staveništích, o zahraničních projektech, kterým se v současnosti věnuje i o zásadách bezpečnosti obecně a významu selského rozumu pro bezpečné chování při práci.
celý článek
Výherci certifikátu BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016 vyhlášeni v rámci IX. ročníku Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA

Výherci certifikátu BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016 vyhlášeni v rámci IX. ročníku Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA

20.11.2016, Zdroj: SPOLEČNÁ VIZE / BOZPprofi
Ve dnech 9. a 10. listopadu uspořádalo sdružení Společná vize - bezpečnost práce na staveništi IX. ročník mezinárodní konference Bezpečná stavba - příklady správné praxe, tentokrát zaměřené na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Součástí dvoudenního programu bylo vyhlášení soutěže o certifikát BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016.
celý článek
Nejčtenější

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP ( ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Vyhrazená tlaková zařízení)Garance

5.11.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Další část tohoto odstavce se bude věnovat problematice vyhrazených technických zařízení se zaměřením na vyhrazená tlaková zařízení . Definice Definici „vyhrazená technická zařízení“ můžeme ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.Archiv

19.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb. , kterým se: -> mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, a -...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Písemná smlouva Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008 . Nyní postupně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 355/2016 Sb. Program statistických zjišťování na rok 2017 (vyšlo dne: 4.11.2016 v částce č. 140)
  • 357/2016 Sb. o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby (vyšlo dne: 4.11.2016 v částce č. 142)
  • 366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 (vyšlo dne: 11.11.2016 v částce č. 146)
  • 370/2016 Sb. novela zák. č. 13/1997 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2016 v částce č. 147)
  • 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému (vyšlo dne: 16.11.2016 v částce č. 149)
  • 380/2016 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky (vyšlo dne: 22.11.2016 v částce č. 152)
  • 383/2016 Sb. novela vyhl. č. 306/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2016 v částce č. 154)
  • 387/2016 Sb. novela vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2016 v částce č. 156)
  • 390/2016 Sb. o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017 (vyšlo dne: 2.12.2016 v částce č. 158)
  • 391/2016 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 5.12.2016 v částce č. 159)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě
Praha, 19.12.2016 

Ing. Jindřich Pater

KONFERENCE
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
Praha 28.3.2017 
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček  

Tvorba strategií pro Průmysl 4.0 pomocí scénářů
12.4.2017 Praha
Mgr. Ondřej PokornýMgr. Ondřej Valenta

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: