Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Zajištění závodních zdravotních služeb pro zaměstnance v České republiceGarance

24.10.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Porovnáme-li statistická data o zajištění závodních zdravotních služeb pro zaměstnance v době přípravy zdravotnické reformy, jejímž výsledkem byla nová právní úprava pracovnělékařských služeb, vidíme po letech fungování nové legislativy ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Národní kolo mezinárodní soutěže

Národní kolo mezinárodní soutěže "Správná praxe" zná své vítěze

24.10.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Společnostem, které se zapojily do národního kola evropské soutěže správné praxe, jež se koná v rámci mezinárodní kampaně o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předala ceny ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.
celý článek
Nové normy - říjen 2016

Nové normy - říjen 2016

24.10.2016, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ - říjen 2016.
celý článek
Ocenění

Ocenění "Bezpečný podnik" získalo dalších 15 firem

24.10.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení "Bezpečný podnik" dalším patnácti firmám. Mezi oceněnými společnostmi byly nejen ty zapojené do programu "Bezpečný podnik" nově, ale i například společnost Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci, která toto osvědčení získala již po sedmé.
celý článek

Úraz jako důsledek epileptického záchvatu

24.10.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Náš zaměstnanec utrpěl na pracovišti epileptický záchvat a následkem toho se zranil. Bude se v daném případě jednat o pracovní úraz. Máme jej zapsat do knihy úrazů (pracovní neschopnost nebyla)? Tady je třeba důkladně vyšetřit příčiny onoho ...
celý článek

Bezpenčnostní přestávky u monotónní práce

24.10.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Mají zaměstnanci, kteří pracují celou směnu tak, že stojí bez hnutí u výrobní linky a odebírají výrobky, právo na bezpečnostní přestávky? Předně platí, že zaměstnavatel musí vždy nejdříve provést tzv. prevenci rizik, tj. vyhledat rizika a ...
celý článek

AKTUALITA - Přestupky a řízení o nich nověGarance

21.10.2016, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. července 2017 nabývají účinnosti: zákon č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích. Současně se ruší zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích a části jiných zákony, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové právní předpisyGarance

20.10.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. července 2016 do 30. září 2016 (částky 81/2016 až 124/2016). Nařízení vlády č. 215/2016 Sb ., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví technické ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plán BOZP a projektová dokumentace

18.10.2016, Ing. Václav Kápl, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Rád bych se zeptal na problematiku Koordinátora BOZP na staveništi při vytváření plánu BOZP ve fázi zpracovávání projektové dokumentace. Příklad: projektant zpracovává projektovou dokumentaci na výrobní halu a písemně určený koordinátor ...
celý článek
Vyhlášení vítězů I. ročníku soutěže Profesionál - koordinátor BOZP

Vyhlášení vítězů I. ročníku soutěže Profesionál - koordinátor BOZP

18.10.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Ve dnech 12. a 13. října se v Praze se konal I. ročník mezinárodní odborné konference Bezpečnost práce a kvalita života. Pořadatelem konference byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
celý článek
Nejčtenější

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.Archiv

19.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb. , kterým se: -> mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, a -...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP ( ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Vyhrazená tlaková zařízení)Garance

5.11.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Další část tohoto odstavce se bude věnovat problematice vyhrazených technických zařízení se zaměřením na vyhrazená tlaková zařízení . Definice Definici „vyhrazená technická zařízení“ můžeme ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008 . Nyní postupně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 340/2016 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo) (vyšlo dne: 18.10.2016 v částce č. 133)
  • 343/2016 Sb. vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017 (vyšlo dne: 26.10.2016 v částce č. 134)
  • 345/2016 Sb. o lodní výstroji (vyšlo dne: 26.10.2016 v částce č. 135)
  • 346/2016 Sb. novela nař. vl. č. 59/2015 Sb. (vyšlo dne: 26.10.2016 v částce č. 136)
  • 348/2016 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 (vyšlo dne: 31.10.2016 v částce č. 137)
  • 349/2016 Sb. novela vyhl. č. 5/2011 Sb. (vyšlo dne: 31.10.2016 v částce č. 138)
  • 350/2016 Sb. novela vyhl. č. 24/2011 Sb. (vyšlo dne: 31.10.2016 v částce č. 138)
  • 351/2016 Sb. novela nař. vl. č. 262/2012 Sb. (vyšlo dne: 31.10.2016 v částce č. 139)
  • 352/2016 Sb. o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (vyšlo dne: 31.10.2016 v částce č. 139)
  • 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyšlo dne: 31.10.2016 v částce č. 139)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference BOZP v roce 2017
23.11.2016
Robert Křepinský, MUDr. Michaela Krchová, Ing. Alice Klingerová, JUDr. Eva Dandová, PhDr. David Michalík, Ph.D., Ing. Milan Kondziolka, Ing. Ondřej Varta, JUDr. Jaroslav Stádník, JUDr. Milan Ševčík

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017
30.11.2016
Ing. Jaromír Manhart, Ing. Lukáš Kůs, dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., Ing. Petr Šulc, David Batěk, Ing. Petr Havelka, Mgr. Martin Marko

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: