Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější
Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc květen 2016

Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc květen 2016

28.6.2016, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
Během měsíce května 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 899 kontrol.
celý článek
Bilaterální jednání zástupců české a polské inspekce práce

Bilaterální jednání zástupců české a polské inspekce práce

28.6.2016, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
Zaměstnávání zahraničních pracovníků, nelegální práce cizinců a agenturní zaměstnávání představovaly hlavní témata jednodenního jednání zástupců Národního inspektorátu práce Polska a Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“), které se uskutečnilo v květnu v opavském sídle SÚIP.
celý článek

Obecné onemocnění a porucha zdraví z práce

22.6.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Zaměstnanec byl při montážní práci v podřepu, při pohybu směrem nahoru se chtěl postavit a pootočit a v tom ucítil píchnutí v koleni. Koleno začalo natékat, ohlásil úraz. Při objasňování jsme zjistili, že koleno mu začalo natékat již dva dny ...
celý článek

Pravidelné kontroly BOZP a účast odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

22.6.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Chtěli bychom se zeptat, zda je zaměstnavatel povinen při pravidelných kontrolách úrovně BOZP zajistit účast či přítomnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik, nebo zda je na jeho rozhodnutí, zda a kdy osobu odborně ...
celý článek
Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2015: přizpůsobení se změnám a rizika a problémy s tím související

Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2015: přizpůsobení se změnám a rizika a problémy s tím související

18.6.2016, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Rok 2015 byl pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) rušným rokem plným úspěchů i výzev. Výroční zpráva za rok 2015 poskytuje přehled hlavních událostí roku, pro něž bylo příznačné předvídání změn ve světě práce, adaptace na tyto změny a řešení rizik a problémů pramenících z těchto změn. V tomto roce byla rovněž ukončena kampaň agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště zvládne i stres.
celý článek

Plán o BOZP na staveništi

18.6.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jaké novinky ohledně plánu BOZP na staveništi přinesla novela zákona o BOZP? Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 88/2016 Sb., kterým se novelizuje ZoBOZP s účinnosti k 1. 5. 2016, odborná veřejnost požadovala při aplikaci ZoBOZP úpravu ...
celý článek

Písemnosti dle novelizovaného Zákona č. 309/2006 Sb.

18.6.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Podle novelizovaného ZoBOZP je prý třeba oproti minulosti více věcí vyhotovovat písemně. O které se jedná? Ano, to je správný postřeh. Podle zákona č. 88/2016 Sb., kterým se s účinnosti od 1. 5. 2016 novelizoval zákon č. 309/2006 Sb., o ...
celý článek
Jaké dopady na práci v budoucnu přinesou informační a komunikační technologie? Podělte se s EU-OSHA o své názory

Jaké dopady na práci v budoucnu přinesou informační a komunikační technologie? Podělte se s EU-OSHA o své názory

18.6.2016, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Informační a komunikační technologie, včetně umělé inteligence a robotiky, budou mít v příštích deseti letech zásadní dopad na charakter a místo výkonu práce. Mnozí lidé dokonce v tomto smyslu očekávají „čtvrtou průmyslovou revoluci“.
celý článek

Rodinný závod a BOZP

11.6.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Novela zákona č. 309/2006 rozšiřuje svou působnost i na rodinný závod. Na jaké všechny osoby se v takém případě zákona č. 309/2006 Sb., vztahuje? Vztahuje se na rodinný závod i působnost orgánů inspekce práce? Zákon č. 88/2016 Sb., který k ...
celý článek
Nezaměstnaných je nejméně od ledna 2009, volných míst pak nejvíce od října 2008

Nezaměstnaných je nejméně od ledna 2009, volných míst pak nejvíce od října 2008

11.6.2016, Zdroj: Úřad práce ČR
K 31. 5. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 394 789 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 171 méně než v dubnu a o 70 900 méně než v květnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 375 879 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,4 % (duben 2016 – 5,7 %, květen 2015 – 6,4 %). Meziročně se o více než 36 tis. zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 129 054, což je nejvíce od října 2008, kdy jich bylo 130 124. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za duben, nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
celý článek
Nejčtenější

Vzor osnov školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnanceGarance

30.3.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osnovy pro školení zaměstnanců (vstupní instruktáž a školení na pracovišti bez rozdílu profese) - obecná část - osnova č. 1 a č. 2 Osnova pro školení zaměstnanců dle profesí - odborná část - osnova č. 3 Osnova pro školení vedoucích zaměstnanců (bez ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Písemná smlouva Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.Archiv

19.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb. , kterým se: -> mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, a -...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníGarance

27.1.2016, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE KE ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZÁCVIKU A PŘEZKUŠOVÁNÍ A O INFORMACÍCH O RIZICÍCH Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ............. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 190/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 191/2016 Sb. o ochraně státních hranic zákon o ochraně státních hranic (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 192/2016 Sb. novela zák. č. 111/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 194/2016 Sb. novela zák. č. 130/2002 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 196/2016 Sb. novela vyhl. č. 33/2005 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 73)
  • 197/2016 Sb. novela vyhl. č. 72/2005 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 74)
  • 199/2016 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 22.6.2016 v částce č. 75)
  • 200/2016 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015 (vyšlo dne: 22.6.2016 v částce č. 75)
  • 202/2016 Sb. novela vyhl. č. 364/2005 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2016 v částce č. 76)
  • 206/2016 Sb. aktualizace Číselníku měn a fondů (ČMF) (vyšlo dne: 29.6.2016 v částce č. 77)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

16.6.2016
Rizikové a zátěžové faktory na pracovišti
JUDr. Anna Janáková, Tomáš Neugebauer, Ing. Alice Klingerová
 

20. 6. 2016
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě
Ing. Jindřich Pater 

12.10.2016
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček 

23.11.2016
Konference BOZP v roce 2017
Robert Křepinský, MUDr. Michaela Krchová, Ing. Alice Klingerová, JUDr. Eva Dandová, PhDr. David Michalík, Ph.D., Ing. Milan Kondziolka

 

  
 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: