dnes je 24.9.2021

COVID-19 - zdroje, informace, odkazy


  
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Testování zaměstnanců ve firmách od 1. 7. 2021

Opatření ke zrušení plošného testování od 1.7.2021 ZDE


Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření onemocnění.

Zásadní je:

  • předejít zanesení infekce do prostor zaměstnavatele,
  • minimalizovat riziko šíření infekce na pracovišti,
  • pomoci svým zaměstnancům, aby se nenakazili mimo pracoviště a chodili do práce
    zdraví.

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti
s onemocněním covid‑19

Jednou ze zákonných povinností zaměstnavatele je povinnost vyplývající z § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

V případě šíření epidemie nákazou covid-19 mohou být bezpečnost a zdraví zaměstnanců ohroženy. Je ale zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP oprávněn vyžádat si od zaměstnance informace o tom, zda mu byla potvrzena nákaza covid-19 nebo kontakt s nakaženým? Je zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP oprávněn vyžádat si informace o zaměstnancích uvedených v předchozí otázce od krajské hygienické stanice nebo ošetřujícího lékaře zaměstnance? Jakým způsobem má zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP postupovat v případě, že bude zaměstnanci potvrzena nákaza covid-19 nebo kontakt s nakaženým, a to jak vůči dotčenému zaměstnanci, tak vůči ostatním zaměstnancům? Má na zodpovězení těchto otázek vliv, zda byl v době konkrétního postupu zaměstnavatele v České republice vyhlášen nouzový stav? Na tyto a další otázky týkající se nastíněné problematiky mohou zaměstnavatelé najít odpovědi v tomto materiálu.

Brožura je výstupem výzkumného úkolu V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020 v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Na zpracování brožury se podílela KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.


Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Již déle než rok se celý svět potýká s pandemií nemoci covid-19. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) proto zpracoval odbornou publikaci Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh.


Statistický přehled aktuální situace v ČR >>ZDE<<
Vývoj počtu nakažených, údaje o testování atd ..
Statistiky vývoje pandemie celosvětově >>ZDE<<    >>aktuální čísla podle jednotlivých států<<

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...