dnes je 16.1.2022

COVID-19 - zdroje, informace, odkazy

V reakci na zrychlující se tempo šíření varianty omikron přichází Ministerstvo zdravotnictví s protiepidemickými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu koronaviru v populaci, a to včetně prostředí pracoviště. S účinností od 11. ledna se zkrátí doba karantény a izolace na 5 dnů. Již zavedené preventivní povinné plošné testování zaměstnanců a jiných pracovníků bude pokračovat a od 17. ledna bude na určitou dobu zintenzivněno ve frekvenci dvakrát týdně. Testování bude pro zaměstnance povinné. 

Text mimořádného opatření ZDE

Obdobné povinnosti se vztahují na OSVČ! 

Výtah hlavních bodů:

 • zaměstnavatelům se od 17.1.2022 ukládá povinnost zajistit všem svým zaměstnancům testování pomocí rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (část I. odst. 1)
 • testování se provede na pracovišti (část I. odst. 1)
 • frekvence testování je 2x za týden, další testování proběhne nejdříve tři dny po předchozím (část I. odst. 1)
 • zaměstnanece, který odmítne testování, nahlásí zaměstnavatel na KHS a organizačními opatřeními je omezeno jeho setkávání s jinými zaměstnanci (respirátor, rozestup alespoň 1,5 metru a oddělené stravování) (část I. odst. 3.)
 • zaměstnavatel vede evidenci testů v rozsahu podle části VI. odst. a):
  • datum testování,
  • jméno a a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni,
  • výsledky testů,
 • evidence se uchovává po dobu 90 dnů (část VI. a))
 • zaměstnavatel zašle KHS seznam pozitivně testovaných zaměstnanců (část VI. b))
 • pozitivně testovaný zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele, opustí pracoviště a informuje orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí karanténu v době trvání 5 dnů (část VII. odst. 1), po návratu na pracoviště podstoupí zaměstnanec další test. Na základně jeho výsledku orgán ochrany veřejného zdraví karanténu bu´d ukončí, nebo prodlouží. (část VII. odst. 3)

Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření onemocnění.

Zásadní je:

 • předejít zanesení infekce do prostor zaměstnavatele,
 • minimalizovat riziko šíření infekce na pracovišti,
 • pomoci svým zaměstnancům, aby se nenakazili mimo pracoviště a chodili do práce
  zdraví.

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti
s onemocněním covid‑19

Jednou ze zákonných povinností zaměstnavatele je povinnost vyplývající z § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

V případě šíření epidemie nákazou covid-19 mohou být bezpečnost a zdraví zaměstnanců ohroženy. Je ale zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP oprávněn vyžádat si od zaměstnance informace o tom, zda mu byla potvrzena nákaza covid-19 nebo kontakt s nakaženým? Je zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP oprávněn vyžádat si informace o zaměstnancích uvedených v předchozí otázce od krajské hygienické stanice nebo ošetřujícího lékaře zaměstnance? Jakým způsobem má zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP postupovat v případě, že bude zaměstnanci potvrzena nákaza covid-19 nebo kontakt s nakaženým, a to jak vůči dotčenému zaměstnanci, tak vůči ostatním zaměstnancům? Má na zodpovězení těchto otázek vliv, zda byl v době konkrétního postupu zaměstnavatele v České republice vyhlášen nouzový stav? Na tyto a další otázky týkající se nastíněné problematiky mohou zaměstnavatelé najít odpovědi v tomto materiálu.

Brožura je výstupem výzkumného úkolu V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020 v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Na zpracování brožury se podílela KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.


Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Již déle než rok se celý svět potýká s pandemií nemoci covid-19. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) proto zpracoval odbornou publikaci Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh.


Statistický přehled aktuální situace v ČR >>ZDE<<
Vývoj počtu nakažených, údaje o testování atd ..
Statistiky vývoje pandemie celosvětově >>ZDE<<    >>aktuální čísla podle jednotlivých států<<

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...