dnes je 17.1.2021

COVID-19 - zdroje, informace, odkazy

Tip: procházejte pomocí Ctrl+F

Statistický přehled aktuální situace v ČR >>ZDE<<
Vývoj počtu nakažených, údaje o testování atd ..
Statistiky vývoje pandemie celosvětově >>ZDE<<    >>aktuální čísla podle jednotlivých států<<

Pracovnělékařská péče od 14.5.2020

Usnesení vlády 236/2020 z 11.5.2020 zrušilo možnost nahrazovat vstupní pracovnělékařské prohlídky čestným prohlášením.

Mimořádné opatření z 13.5.2020 pak stanovuje, že mají být čestná prohlášení nahrazena vstupní prohlídkou. Platnost čestných prohlášení 90 dní od skončení nouzového stavu pro kategorie 1 a 2 a 30 dní pro kategorie 2R, 3 a 4. Platnost mimořádných a periodických prohlídek prodloužena o 90 dní od konce nouzového stavu, pokud posudkový závěr zněl způsobilý a 30 dní, u zaměstnanců způsobilých s podmínkou.


Návrat na pracoviště

COVID-19 návrat na pracoviště - přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků

Cílem těchto nezávazných pokynů je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo.

Poskytují rady v těchto oblastech:

  • vyhodnocení rizik a vhodných opatření k minimalizování expozice vůči onemocnění COVID-19
  • obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště
  • zvládání vysoké míry nepřítomnosti na pracovišti
  • řízení pracovníků pracujících z domova

Všechna usnesení v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s krizí nejpřehledněji v chronologickém pořadí >>ZDE<<

Výsledky jednání vlády 18. března 2020
Od půlnoci ze středy 18.3.2020 na čtvrtek 19.3.2020 je zakázáno vyjít ven bez roušky nebo jiné ochrany nosu a úst

Informace MZ ohledně povinnosti zaměstnavatele vybavit zaměstnance rouškou
(zaměstnavatel tuto povinnost nemá) >>ZDE<<

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ

Prevence nákazy COVID – 19 u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod
Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů ze 17.4.2020

Doporučení Ministerstva vnitra pro zdravotnické pracovníky v první linii
Pracovníci v první linii jsou pod nejvyšší zátěží, proto mají nárok na podporu! Doporučení psychologů jak podpořit týmy, jak máme mluvit se svými dětmi, jak si můžeme pomoci sami, jak nám mohou pomoci druzí. Kontakty na bezplatnou supervizi, debriefing a jinou podporu.

Prevence nákazy u vybraných pracovníků ve stavebnictví, přicházejících v rámci své činnosti do styku s odpadní vodou, odpadní vodou kontaminovanou zeminou nebo kontaminovanými odpady
Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů.

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů
Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID-19 u vybraných pracovníků ve stavebnictví, přicházejících v rámci své činnosti do styku s odpadní vodou, odpadní vodou kontaminovanou zeminou nebo kontaminovanými odpady.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním
COVID-19
Postup č. 6 při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 
Doporučený postup č. 5  pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb 
Doporučený postup č. 4 pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy)
Doporučený postup č. 3 pro terénní pečovatelské služby
Doporučený postup č. 2 v souvislosti s pozastavením činnosti denních stacionářů a dalších sociálních služeb 
Doporučený postup č. 1 pro pracovníky sociálních služeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Mimořádné opatření – nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách
Pracovníci sociálních služeb, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým, mohou v práci pokračovat za dodržení přísných podmínek

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru (materiál MPSV)

Pracovní právo vs koronavirus (materiál na stránkách ČMKOS


Stanovisko výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. P k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb. k datu 25. 3. 2020 >>ZDE<<

Usnesení vlády 236/2020 z 11.5.2020 zrušilo možnost nahrazovat vstupní pracovnělékařské prohlídky čestným prohlášením.

Mimořádné opatření z 13.5.2020 pak stanovuje, že mají být čestná prohlášení nahrazena vstupní prohlídkou. Platnost čestných prohlášení 90 dní od skončení nouzového stavu pro kategorie 1 a 2 a 30 dní pro kategorie 2R, 3 a 4. Platnost mimořádných a periodických prohlídek prodloužena o 90 dní od konce nouzového stavu, pokud posudkový závěr zněl způsobilý a 30 dní, u zaměstnanců způsobilých s podmínkou.

Pracovnělékařské prohlídky
Podle usnesení vlády ČR č. 214, ze dne 15. 3. 2020 je dočasně zastaveno provádění vstupních lékařských prohlídek, stejně tak i preventivních lékařských prohlídek. Všechny žádosti o provedení prohlídky je třeba odložit až do skončení krize. U vstupní lékařské prohlídky lze potvrzení zdravotní způsobilosti nahradit čestným prohlášením >>ZDE<<
Stanovisko společnosti pracovního lékařství >>ZDE<<

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče
Opatření >>ZDE<<
(vydáno 25.3.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb
Opatření >>ZDE<<
(vydáno 27. 3. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o organizaci a provádění karantény u zdravotnických pracovníků
Opatření  >>ZDE<<
(vydáno 20.3.2020, platí od 21.3.2020)

Informace WHO o používání ochranných prostředků a typové profese pro přidělování respirátorů a roušek >>ZDE<<


Svaz průmyslu vydal devět doporučení pro firmy, jak se bránit epidemii >>ZDE<<
Z předložených opatření je možné vytvořit jednu oficiální instrukci potvrzenou hlavní hygieničkou jako závazný pokyn pro provoz velkých průmyslových podniků. Inspirovat se ale můžou i malé a střední podniky.

Doporučený postup MPSV pro realizaci pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb podle usnesení vlády ČR zde dne 13. března 2020 č. 207 >>ZDE<< (22.3.2020)

SÚIP a odpovědi na pracovněprávní dotazy >>ZDE<< (25.3.20202)
SÚIP a odpovědi na dotazy z oblasti BOZP >>ZDE<<
(25.3.2020)
SÚIP a informace o skončení pracovního poměru >>ZDE<< (20.3.2020)
SÚIP k překážkám v práci >>ZDE<< (18.3.2020). Přehled všech překážek velmi hezky >>ZDE<< (navigace šipkami v záhlaví)

Stanovisko MPSV k překážkám v práci na straně zaměstnavatele, v souvislosti s uzavřením nebo částečným uzavřením provozoven na základě vyhlášeného stavu nouze na území ČR >>ZDE<< (16.3.2020)


Manuál přípravy pracoviště na COVID-19 od MZ ČR >>ZDE<<

Otázky a odpovědi na stránkách MZ ČR >>ZDE<< 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a informace k problematice v gesci MPSV >>ZDE<<
Pracovněprávní souvislosti, práce z domova, práva zaměstnanců, OOPP, informace pro poskytovatele sociálních služeb

Českomoravská konfederace odborových svazů >>ZDE<<
materiál s důrazem na práva zaměstnanců

KHS Zlínského kraje: pravidla pro správnou dezinfekci >>ZDE<<

Opatření na ochranu před šířením nového coronaviru a onemocnění COVID-19 na pracovištích podle EU-OSHA (překlad)
www.BOZPprofi.cz/a2s3p

Seznam důležitých kontaktů na stránce MZ ČR https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty/
hygienické stanice, infolinka státního zdravotního ústavu, infolinky zdravotních pojišťoven

Správný postup při použití roušky včetně infografiky WHO >>ZDE<<

Mimořádná opatření v mezinárodní dopravě >>ZDE<<
od 14.3.2020

Státní zdravotní ústav k COVID-19 >>ZDE<< 
Obecné informace, zdroje dat, informační letáky, doporučení, laboratoře 

Přehled kontaktů na krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy >>ZDE<<

Stránky Světové zdravotnické organizace a denní reporty o situaci globálně >>ZDE<< 

MAPU POMOCI a více informací najdete ZDE
Potřebujete Vy sami (nebo někdo jiný) pomoc? Vyplňte formulář POPTÁVKA
Nabízíte Vy sami (nebo někdo jiný) pomoc? Vyplňte formulář NABÍDKA 

*** *** ***

Ministerstvo práce a sociálních věcí homepage >>ZDE<<

Ministerstvo zdravotnictví homepage >>ZDE<<

Rozcestník na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu >>ZDE<<

Informační linky:

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Další kontakty

  • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena
  • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava
  • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 181 111, 224 182 425 - zahraniční cesty

Zdravotní pojišťovny:

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...