Facebook

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Pracovnělékařské služby a posudková péče

Legislativní základ k pracovnělékařské péči

Mezinárodní legislativa k pracovnělékařské péči
Dosavadní právní úprava pracovnělékařské péče
Nová právní úprava pracovnělékařské péče od dubna 2012
Terminologie ve zdravotních službách

Pracovnělékařské služby

Definice pracovnělékařských služeb
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami
Povinnosti zaměstnance v souvislosti s pracovnělékařskými službami
Povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb (PLS)
Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb
Dokumentace o pracovnělékařských službách

Posudková péče a lékařský posudek

Související právní předpisy upravující posudkovou péči
Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčí
Posudková péče
Lékařský posudek
Přezkoumání lékařského posudku
Lékařské prohlídky žáků a studentů
Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudků
Posudková činnost a právní domněnky
Školení zaměstnance

Lékařské prohlídky související s prací

Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkami
Pracovnělékařská prohlídka
Druhy pracovnělékařských prohlídek

Posuzování a uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání
Výklad pojmů
Postup při uznávání nemocí z povolání
Povolení k uznávání nemocí z povolání
Školení zaměstnance (nemoci z povolání)

Pracovněprávní postupy v návaznosti na zdravotní stav a zdravotní způsobilost zaměstnance

Úvod k pracovněprávním postupům zaměstnavatele v návaznosti na status zaměstnance ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnance

Postup zaměstnavatele, když obdrží od zaměstnance/uchazeče o zaměstnání lékařský posudek s posudkovým závěrem

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý
Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkou
Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilý
Posudkový závěr - dlouhodobě ztratil zdravotní způsobilost
Posudkový závěr - nesmí dále konat dosavadní práci z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. d) zákoníku práce
Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženy
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za kterých se nemoc uznává jako nemoc z povolání
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání (ukončení nemoci z povolání)
Posudkový závěr - zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání
Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále považovat za ohrožení nemocí z povolání (ukončení ohrožení nemocí z povolání)

Postup zaměstnavatele, když dojde k situaci, kdy platí zákonem stanovená právní fikce

Právní fikce stanovená v § 43 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb.
Právní fikce stanovená v § 44 odst. 7 zákona č. 373/2011 Sb.
Právní fikce stanovená v  § 45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.
Právní fikce stanovená v § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.
Právní fikce stanovená v  § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.
Důsledky výstupní a následné prohlídky pro zaměstnavatele
Školení zaměstnanců o BOZP ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanců

Dozor nad zajišťováním a poskytováním pracovnělékařských služeb

Úvod k dozoru nad zajišťováním pracovnělékařských služeb
Dozor nad plněním povinností zaměstnavatelů ohledně PLS
Dozor nad plněním povinností poskytovatele PLS
Stížnosti na postup poskytovatele pracovnělékařských služeb
Inspekce práce a pracovnělékařské služby
Školení zaměstnanců o BOZP ohledně dozoru nad pracovnělékařskými službami

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: