dnes je 26.6.2022

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost v oblasti BOZP a PO

Úvod k odborné způsobilosti v oblasti BOZP a PO
Odborná způsobilost k prevenci rizik
Udržování odborné způsobilosti v oblasti BOZP
Odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Profesní kvalifikace týkající se BOZP

Úvod k profesním kvalifikacím
Profesní kvalifikace Technik BOZP
Profesní kvalifikace Manažer BOZP

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Úvod k odborné způsobilosti v elektrotechnice
Pracovníci seznámení (§ 3 vyhlášky)
Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky)
Obecné kvalifikační předpoklady pro osoby s elektrotechnickým vzděláním (§ 5 - 8 vyhlášky)
Pracovníci znalí (§ 5 vyhlášky)
Pracovníci pro samostatnou činnost (§ 6 vyhlášky)
Pracovníci pro řízení činnosti (§ 7 vyhlášky)
Pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem nebo řízení provozu (§ 8 vyhlášky)
Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování (§ 10 vyhlášky)
Odborná způsobilost ve zvláštních případech (§ 11 vyhlášky)
Trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků

Odborná způsobilost v požární ochraně
Úvod k odborné způsobilosti v PO
Preventista požární ochrany
Technik požární ochrany
Odborně způsobilá osoba v PO

Odborná způsobilost pro oblast ochrany veřejného zdraví

Obecný úvod k problematice odborné způsobilosti pro oblast ochrany veřejného zdraví
Autorizace v ochraně veřejného zdraví
Autorizace k hodnocení zdravotních rizik
Akreditace
Osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe
Osvědčení o správné činnosti laboratoře
Měření a vyšetření povinně prováděná oprávněnými osobami

Revizní technik vyhrazených technických zařízení

Úvod do problematiky revizní technik
Revizní technik tlakových zařízení
Revizní technik zdvihacích zařízení
Revizní technik elektrických zařízení
Revizní technik plynových zařízení
Revizní technici v působnosti státní báňské správy
Témata do osnovy školení týkající se odborné způsobilosti revizního technika VTZ
Odborná způsobilost topičů kotlů

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...