dnes je 10.4.2021

Podcasty VÚBP, v.v.i.

PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA


BEZPEČNOST PRÁCE VE SPORTU

Cílem projektu Bezpečnost práce ve sportu je zmapování relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy, zejména v podmínkách sportovních fotbalových organizací.

Důraz je kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému sportovnímu subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci organizátorů soutěží a další zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů. A návrh odpovídajícího nastavení bezpečnosti práce v tomto systému, související doporučení pro sportovní subjekty, jsou stěžejním cílem tohoto projektu.

Zpracováním projektu byl pověřen Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. VÚBP je podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Pro příznivce bezpečného fotbalu jsou připraveny tyto podcasty (linky budou postupně doplněny podle toho, jak budou podcasty publikovány)

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...