dnes je 3.6.2023

Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungují

29.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungujíPro nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025, která je zaměřena na digitální technologie na pracovišti, vytvořila a již spustila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zcela nové internetové…

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

29.5.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákonaOblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti…

SPEAREVO - ve znamení slova evoluceTRH

28.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

SPEAREVO - ve znamení slova evoluceV porovnání s předchozím modelem SPEAR se u SPEAREVO změnil jak tvar, tak vlastnosti.

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.5.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:19

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení zaměstnance (nemoci z povolání)Garance

23.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení otázek nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přichází v úvahu především u těch zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích se vyskytují práce kategorie 2, kategorie 2 rizikové…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zákaz některých prací pro mladistvéQ&A

23.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví

23.5.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictvíStátní úřad inspekce práce, resp. inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, se svou kontrolou v Ostravě zapojili do tzv. "Akčního týdne ELA pro sektor stavebnictví", kterého se pod záštitou Evropského orgánu pro…

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresem

23.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresemZměna klimatu se již stala skutečností a může ohrozit pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Nábytek v kotelněQ&A

22.5.2023, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava pracovních podmínek pro mladistvéQ&A

21.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

18.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dne 1. dubna 2012 byly oprávněny uznávat nemoci z povolání střediska nemocí z povolání, která byla určena vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové normy - květen 2023

16.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové normy - květen 2023Přehled norem ČSN, které vyšly ve věstníku ÚNMZ květen 2023 a mají souvislost s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Rothoblaas H-RAILTRH

15.5.2023, Zdroj: Rotho Blaas srl

Rothoblaas H-RAILVelké budovy mají často velká okna ale jen omezený prostor pro údržbu fasády. Pokud jde například o mytí oken, existuje jen málo možností, které by zaručily kvalitní výsledek při zajištění bezpečnosti obsluhy. Nejrozšířenější z nich jsou zřejmě jednotky BMU…

Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: agentura EU-OSHA odhaluje nejnovější trendy na summitu EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2023

15.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: agentura EU-OSHA odhaluje nejnovější trendy na summitu EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2023Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes (v pondělí 15.5.2023) na summitu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) 2023 ve Stockholmu zveřejnila svou stěžejní zprávu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav…

Kontroly, revize a údržba provozovaných plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb., § 19 se u provozovaného PZ musí pravidelně provádět:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Montáží zařízení se pro účely oprávnění rozumí sestavení PZ do funkčního technologického celku z jednotlivých dílů nebo částí podle technické dokumentace, vč. provedení zkoušek a výchozí…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeníchGarance

12.5.2023, Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR - TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zkoušky a výchozí revizeGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před uvedením do provozu se u nových a rekonstruovaných vyhrazených PZ musí provést:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní revizeGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je to celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením (např. zjišťování netěsností, kontrola ovzduší, měření složení spalin atd.) zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vysokotlaké regulační stanice plynuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysokotlakými regulačními stanicemi plynu se podrobně zabývá norma ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky, a dále technická pravidla TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení a TPG…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plynová hasicí zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plynová hasicí zařízení jsou vyhrazená plynová zařízení dle NV č. 191/2022 Sb., která spadají pod skupinu H a jsou též vyhrazenými tlakovými zařízeními (neboť jejich součástí jsou tlakové zásobníky) a vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle vyhlášky…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Údržba a servisGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem údržby je odstranění zjištěných závad a nedostatků z kontrol a revizí, odstranění poruch a navrácení provozuschopnosti při běžných opravách, dále např. kontroly a opravy protikorozních nátěrů nadzemních částí plynovodů dle potřeby, servis plynových…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uvádění nových a rekonstruovaných plynových zařízení do provozuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Roční kontrolyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Legislativní zdroje k vyhrazeným plynovým zařízením a ostatní předpisyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revizní technici plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle NV č. 191/2022 Sb., § 8 revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dokumentace o ochraně plynových zařízení před výbuchemGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. hovoří o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zaměstnavatel dle § 2 tohoto nařízení musí přijímat taková opatření, aby v tomto…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Průvodní dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb. je průvodní dokumentací soubor konstrukční, projektové dokumentace a dokumentace pro montáž a opravy vyhrazeného plynového zařízení. Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž a opravu vyhrazeného plynového zařízení…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti provozovatele plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osoba odpovědná za provoz plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před uvedením PZ do provozu musí provozovatel povinně a písemně ustanovit osobu odpovědnou pro všechna vyhrazená plynová zařízení, která bude přítomna u zkoušek, při převzetí dokumentace dodavatele a u veškerých dalších činností na PZ (kromě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní deník plynového zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vést pro každé jednotlivé vyhrazené plynové zařízení provozní deník ukládá NV č. 191/2022 Sb. i ČSN 38 6405. Provozovatel musí uchovávat provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu. Provozní deník se nevede pro odběrná…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místní provozní řád dle § 14 NV č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405 kapitola 2

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Místní provozní řád plynového zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vypracovat pro vyhrazená PZ místní provozní řád do jednoho měsíce od zahájení provozu ukládá NV č. 191/2022 Sb. v § 14, odst. (3) písm. b). Místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rizika plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí být zpracována komplexní rizika PZ, která budou přímo zaměřena na používání, údržbu, obsluhu a servis PZ. Nejsou-li stanovena, je tím porušeno několik bezpečnostních předpisů v čele se zákoníkem práce, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osoby způsobilé k činnostem na plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Definice a rozdělení vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozování technických zařízení, na kterých neprovádíte kontroly, zkoušky, revize či údržbu, je v případě úrazu, úmrtí nebo škody v souvislosti s tímto zařízením klasifikováno jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obsluhy plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na obsluhu řeší NV č. 191/2022 Sb. v § 12. Obsluhou PZ se rozumí pracovní činnost na zařízení, např. uvádění a odstavování z provozu, sledování provozu, vedení provozního deníku apod. Například i sestra v nemocnici či obsluha sanitního vozu mohou být…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vedení evidence o zkouškách a revizích plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výklad pojmůGarance

11.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Historické judikáty jsou inspirací i dnes

10.5.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Historické judikáty jsou inspirací i dnesJudikát je starý více jak 60 roků, byl rozhodován ve zcela jiném politickém zřízení, podle jiných právních předpisů, ale pro některé dnešní firmy je (z pohledu BOZP) stále aktuální.

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...