dnes je 15.7.2024

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práciArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řád ohlašovny požárůArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární poplachová směrniceArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti Právnických a fyzických osob v Požární ochraněArchiv

5.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost dále jen “právnické osoby“, “podnikající fyzické osoby“ a „ostatních osob” (viz § 3 odst. 2 zákona č. 133/1985…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZP

13.11.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZPČlánek si klade za cíl, srozumitelně a na základě prokazatelných argumentů vysvětlit, proč jsou ostatní předpisy (včetně technických norem) ve stanovených případech pro zaměstnavatele v oblasti BOZP…

Prohlídky zaměstnanců na WCQ&A

4.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP, prověrky BOZPZáznamGarance

29.6.2021, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:08:30

Webinář seznámí posluchače se základními právy zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP, s tím souvisejícími povinnostmi zaměstnavatele a blíže se zaměří na organizaci a obsahovou náplň prověrek BOZP podle ustanovení § 108 odst. 5 zákoníku…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Horké potrubíQ&A

18.6.2018, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Práce zaměstnance ve výšce a lékařská prohlídka zaměstnance

17.3.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Práce zaměstnance ve výšce a lékařská prohlídka zaměstnancePředmětem článku je specifikovat případy/varianty, kdy musí zaměstnavatel vyslat zaměstnance na lékařskou prohlídku k poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zajištění lékařské prohlídky je v těchto případech uloženo zaměstnavateli právním předpisem. V druhé…

Poskytnutí protiskluzové obuviQ&A

25.8.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kurzarbeit a BOZPQ&A

12.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové normy - červenec 2015

12.7.2015, Zdroj: ÚNMZ

Nové normy - červenec 2015Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ - červenec 2015.

Konzultační den oddělení pracovního lékařství + NRP pro fyziologii práce

15.3.2015, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Konzultační den oddělení pracovního lékařství + NRP pro fyziologii práceV polovině dubna 2015 pořádá Státní zdravotní ústav další konzultační den pracovního lékařství. Jeho náplní budou informace o nemocech z povolání za rok 2014, nové poznatky z oblasti pracovního lékařství, fyziologie a psychologie…

Vnitřní předpisy, které vydává zaměstnavatel na základě svého rozhodnutí - akty řízeníGarance

17.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba a vydávání vnitřních předpisů patří k typickým, nezbytným činnostem zaměstnavatele a je odvozena od jeho povinností a oprávnění organizovat a řídit činnost podřízených zaměstnanců, soustavně dbát o bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce a činností…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpisy, které zaměstnavatel vydává podle požadavků právních předpisůGarance

17.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce jsou právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP všechny předpisy na ochranu života a zdraví. Mezi ně jsou tímto zahrnuty i předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpisy - kontrola a sankceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je upravena zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, tento zákon v podstatě sloučil pod jeden úřad provádění kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví a kontrolu pracovněprávní. O…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis podle ustanovení § 305 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kontrola nad dodržováním nároků zaměstnanců vyplývajících z kolektivních smluv, sankceGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je upravena zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, tento zákon v podstatě sloučil pod jeden Úřad provádění kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví a kontrolu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Označování, publikování, prodej a nahlížení do technických noremGarance

7.5.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se týče označování českých technických norem, začíná zákonem chráněným označením ČSN a následuje šestimístné třídící číslo:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vztah právního předpisu a technické normyGarance

7.5.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické normy doplňují nekompletní právní požadavek (požadavek stanovený v právních předpisech). Právní předpis nemůže jít do podrobností (způsobů výpočtů různých hodnot apod.) uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis stanoví pouze základní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnance v problematice technických noremGarance

7.5.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy zařadit následující okruhy témat:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kolektivní vyjednáváníGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po roce 1989 nastala v právním postavení odborů v pracovněprávních vztazích zásadní změna spočívající v tom, že základní metodou utváření a rozvíjení vztahů mezi zaměstnavateli a odbory se stalo právo kolektivního vyjednávání. Důkazem toho bylo přijetí zákona…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kolektivní smlouvyGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZP v kolektivní smlouvěGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráce zaměstnavatele a odborové organizace na úseku BOZP probíhá následujícím způsobem:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců v problematice kolektivních smluvGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zaměstnanců účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci uskutečňuji zaměstnanci prostřednictvím svých zástupců, kterými jsou především odborová organizace a také zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řešení pracovněprávních konfliktůGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovněprávní konflikty/spory v podmínkách zákoníku práce zásadně členíme na spory vznikající ze závazků z pracovněprávních vztahů a kolektivní spory.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Předpisy upravující kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvyGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam legislativních předpisů upravujících problematiku kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Tvorba technických noremGarance

15.4.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická normalizace představuje soubor činností, které směřují k vytvoření a stanovení požadavků na technická řešení, která se přijímají formou technických norem. Technická norma je pak dokumentem, který je výsledkem dohody všech, kteří se podíleli na jejím…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Související právní předpisyGarance

30.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Technické normy a technické dokumentyGarance

30.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická norma je veřejný dokument založený na souhlasu zúčastněných stran se zásadními otázkami řešení a schválený uznaným orgánem. Technická norma není obecně závazná (ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpisy - školení zaměstnanceGarance

30.11.2002, 13.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o BOZP, věcně platí zásady školení uvedené v kapitole Školení zaměstnanců o kolektivních smlouvách. Ohledně vnitřního předpisu lze dále doporučit následující…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...