dnes je 18.5.2024

Příloha č. 5 - Lékařský posudek o nemoci z povoláníArchiv

4.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořadové číslo: ................ nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příloha č. 7 - Návrh na přezkoumání lékařského posudkuArchiv

4.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnostiArchiv

3.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 15. 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudková činnost a právní domněnkyGarance

28.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vytvoření právní jistoty na úseku posudkové péče a lékařských posudků, pracovnělékařských služeb a posuzování nemocí z povolání zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (v hlavě IV) obsahuje na několika místech právní domněnky.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanceArchiv

28.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S potřebou zažádat o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti či o zdravotním stavu se setká každý zaměstnanec a to nejen ke vztahu k práci, ale také ke vztahu k získání určitých odborností, například pro řízení motorových vozidel, pro získání zbrojního…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Přezkoumání lékařského posudkuArchiv

28.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifický charakter lékařských posudků vyžaduje i specifickou úpravu jejich přezkoumávání. V základě se jedná o úpravu převzatou z  právní úpravy platné před vydáním zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a dopracovanou v oblastech, kde…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudkůGarance

23.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro určité druhy posudkové činnosti stanoví zákon č. 373/2011 Sb., specifická pravidla.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

23.2.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výstupem posudkové péče, ke kterému směřuje hodnocení zdravotního stavu či zdravotní způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem je:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudková péčeGarance

16.2.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava lékařských posudků byla do konce března 2012 upravena v zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Lékařské posudky se vydávaly při výkonu zdravotních služeb na základě posouzení zdravotního stavu posuzované osoby, přičemž se přihlíželo i ke…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčíGarance

9.2.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V době platnosti směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, která regulovala lékařské prohlídky ve vztahu k práci před zdravotnickou reformou uskutečněnou v roce 2011, byla přijata řada speciálních…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Související právní předpisy upravující posudkovou péčiGarance

2.2.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zejména ust. § 5.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Platnost posudkuQ&A

12.7.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zrušení pracovnělékařského posudkuQ&A

3.4.2022, JUDr. Věra Čížková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prohlídka při přestupu z DPP na plný úvazekQ&A

2.12.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zraková ostrost a způsobilost jeřábníkaQ&A

31.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovnělékařské prohlídky od 15.2.2021

15.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pracovnělékařské prohlídky od 15.2.2021V souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem vláda vydala usnesení č. 137 k pracovnělékařským prohlídkám. Režim zůstává stejný jako za předchozího nouzového stavu.

Přezkoumání lékařských posudkůZáznamGarance

14.1.2021, Mgr. Kateřina Gerö, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:40:15

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková péče, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

14.1.2021, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:26

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti - závěrečná diskuse s dotazyZáznamGarance

14.1.2021, Mgr. Kateřina Gerö, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:45:00

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnancůZáznamGarance

14.1.2021, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:49

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Lékařské posudky významné pro pracovněprávní vztahyZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:11

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznostiLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

Pokračování úspěšného semináře, tentokrát ON-LINE. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední velké novele z roku 2017 v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařské služby a prohlídky z pohledu zaměstnavatele na konci roku 2020 a výhled pro rok 2021ZáznamGarance

10.11.2020, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:47

Seminář seznámil s aktuální úpravou pracovnělékařských služeb, také s ohledem na nouzový stav v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19.

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

24.7.2020, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:26:19

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose: registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Přezkumy lékařských posudkůZáznamGarance

24.7.2020, Ing. Lenka Zdražilová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:18:27

Pohled státní správy (zástupkyně zdravotního odboru Krajského úřadu Královéhradekého kraje) na problematiku pracovnělékařských posudků, jejich přezkumy a nejčastější nedostatky v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Lékařské posudky významné pro pracovněprávní vztahy (29.6.2020 Hradec Králové)ZáznamGarance

18.7.2020, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:16:21

Pohled advokáta na problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudky (nejen pracovnělékařských) zejména s ohledem na odškodňování následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Závěrečná přednáška semináře BOZP, pracovlělékařské služby a…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Odvolání proti nevydání zdravotního průkazuQ&A

11.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ovolání proti pracovnělékařskému posudkuQ&A

23.4.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb 20. listopadu 2017 - ZaměstnavateléZáznamGarance

3.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:21:27

Kulatý stůl pořádaný 20. listopadu 2017 u příležitosti velké novelizace zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Ke kulatému stolu byli pozváni zástupci ministerstva…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportuQ&A

7.5.2018, MUDr. Anežka Sixtová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyšetření EMG - praktik a poskytovatel PLS, nebo specialista?Q&A

31.3.2018, MUDr. Anežka Sixtová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Epilepsie a odebrání řidičského průzaku a řízení VZVQ&A

28.3.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Lhůta 10 dní na výpis ze zdravotní dokumentaceQ&A

9.3.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nastavení pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců u vyjmenovaných pracovních pozic a pracovních činností (příloha 2 část II. vyhlášky č. 79/2013 Sb.)

18.2.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Nastavení pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců u vyjmenovaných pracovních pozic a pracovních činností  (příloha 2 část II. vyhlášky č. 79/2013 Sb.)Vyhláška č. 79/2013 Sb. nabyla účinnosti 3. dubna 2013, tzn. před 5 roky. Přesto se ještě v roce 2018 objevují případy, kdy nejsou hlavní zásady uvedené vyhlášky správně aplikovány v praxi. Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (při praxi ve firmách),…

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práciGarance

8.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k činnosti v jednotce hasičského záchranného sboruGarance

8.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech II. (31.5.2017 Praha)ZáznamGarance

30.6.2017, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 02:36:45

Přístupné pro: BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...