dnes je 14.7.2024

BESOFT ONLINE - aplikace BOZP pro profesionályTRH

12.3.2024, Zdroj: BE-SOFT SERVICES CZ, a.s.

BESOFT ONLINE - aplikace BOZP pro profesionálySpolečnost BE-SOFT, a.s. vznikla v roce 1999 na Slovensku, v roce 2018 rozšířila své působení do České republiky pod názvem BE-SOFT SERVICES CZ a.s. Naše zaměření je komplexní poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární…

Mikroklimatické podmínky a teplota vzduchuQ&A

2.10.2023, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresem

23.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresemZměna klimatu se již stala skutečností a může ohrozit pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Vyhlášení mediální kampaně pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ

3.4.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Vyhlášení mediální kampaně pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚDne 3. dubna 2023 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Motto kampaně zní Pro každého zaměstnavatele…

Ruční manipulace s vozíky a břemenyQ&A

30.10.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: BOZPprofi

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII (III.)

6.6.2022, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII (III.)Práce z domova ve spojení s digitalizací nabývá v posledních letech na významu. Práce na počítači s sebou však přináší opakující se pohyby rukou a prstů, které se většinou provádějí v nepřetržitě stejné poloze, a to převážně vsedě, což může přispívat k rozvoji…

Kancelářská židleQ&A

23.5.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvětlení kanceláříQ&A

23.5.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příručka pro bezpečnost robotizovaných pracovišť s použitím umělé inteligence

24.1.2022, Zdroj: SYBENAM

Příručka pro bezpečnost robotizovaných pracovišť s použitím umělé inteligenceUnikátní nová publikace shrnuje rizika a nebezpečí která se nově mohou vyskytovat na pacovištích vybavených robotickými zařízeními, nebo systémy umělé inteligence.

Pikantnosti BOZP 2 - vyhledávání a předvídání rizikZáznamGarance

31.10.2021, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:49

Bezpečnostní přestávkaQ&A

30.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracoviště bez denního osvětleníQ&A

29.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnucené tempoGarance

12.4.2021, PhDr. Zdeňka Židková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za práce ve vnuceném tempu, kdy je člověk podřízen rytmu stroje, lze považovat veškeré práce spjaté s pásovou výrobou. V kategorizaci prací (vyhláška č. 432/2003 Sb.) je vnucené tempo uvedeno ve výčtu prací spojených s psychickou zátěží a přesné vymezení pojmu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

MonotonieGarance

12.4.2021, PhDr. Zdeňka Židková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Monotónní práce zůstávají i v době pokročilé automatizace a robotizace významným faktorem pracovního stresu. V současné legislativě je proto zakotvena povinnost preventivních opatření. V § 5 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o BOZP je zaměstnavateli uložena…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zřízení pracoviště bez denního osvětleníQ&A

10.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a úprava usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020

8.12.2020, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a úprava usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 467/2020 Sb., ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 361/007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění…

Koronavirus nově v seznamu biologických činitelů v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

18.11.2020, Zdroj: Vláda ČR

Koronavirus nově v seznamu biologických činitelů v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.Vláda na své schůzi 16.11.2020 schválila návrh změny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Hlavním důvodem návrhu je transpozice směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud…

Expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti: nový evropský průzkum

25.5.2020, Zdroj: European Cancer Leagues

Expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti: nový evropský průzkumEvropský týden proti rakoviněprobíhající ve dnech 25. až 31. května zvyšuje povědomí o prevenci nádorových onemocnění, přístupu k léčbě a o podpoře osob, které nádorové onemocnění…

Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními a možnosti uznat onemocnění COVID - 19 za nemoc z povolání (se zaměřením na zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách)

3.4.2020, JUDr. Martin Mikyska, Zbyněk Moravec, Barbora Vančurová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními a možnosti uznat onemocnění COVID - 19 za nemoc z povolání (se zaměřením na zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách)Jedním z velkých témat dnešní "koronavirové" doby z hlediska zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) zaměstnanců při práci ze strany zaměstnavatelů (zejména u zaměstnanců v tzv. první linii) je – včasné a řádné - vybavování zaměstnanců osobními…

Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády č. 361/2007 Sb.ZáznamGarance

12.2.2020, Mgr. Pavel Fošum, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:25:09

Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nemoci z povolání. Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.ZáznamGarance

12.2.2020, MUDr. Michael Vít, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:23:40

Přístupné pro: BOZP profi plus

Alkohol a skončení pracovního poměruQ&A

26.11.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává

6.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrváváAzbest zná lidstvo už od starověku. K jeho masovému průmyslovému využití ale došlo až ve 2. polovině 20. století. Pro své výhody jako žáruvzdornost, odolnost vůči chemikáliím, výborné elektroizolační vlastnosti či pevnost býval nejčastěji používán ve…

Požadavek KHS ke kolaudaciQ&A

30.6.2019, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odmítnutí školení na nebezpečném zařízeníQ&A

4.2.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Nebezpečné chemické látky a směsi a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pro roky 2018, 2019 a dále…ZáznamGarance

13.12.2018, Mgr. Pavel Fošum, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:45:41

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Profesionální onemocnění hlášená v roce 2017 ve vazbě na kategorizaci pracíZáznamGarance

13.12.2018, MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:39:21

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Evidence rizikové práceQ&A

15.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Neautorizované měření rizikového faktoruQ&A

13.8.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Legionelóza kolem nás

23.7.2018, Daniela Kubíčková, Zdroj: BOZPprofi

Legionelóza kolem násV nedávno vydaném zpravodaji britského úřadu inspekce práce bylo zmíněno porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci firmou poskytující pečovatelské služby pro seniory. Šestaosmdesátiletý klient se tři měsíce po nástupu do…

Zhluboka se nadechněte. Řada 3M filtrů se právě rozšířilaTRH

26.6.2018, Zdroj: 3M Česko, spol. s r.o.

Zhluboka se nadechněte. Řada 3M filtrů se právě rozšířilaPokud jste zvolili 3M™ masky, zvolili jste si pohodlí. Stále ale potřebujete i vhodné filtry, které vám poskytnou správnou ochranu pro vaši pracovní činnost.

3M™ G3501 Průmyslová přilba svysokým stupněm ochrany proti sálavému tepluTRH

19.6.2018, Zdroj: 3M Česko, spol. s r.o.

3M™ G3501 Průmyslová přilba svysokým stupněm ochrany proti sálavému tepluTeplotní extrémy, jiskry aodstřikující rozžhavený kov – to je práce! Jde onáročné pracovní prostředí, vekterém je třeba nabídnout pracovníkům spolehlivou apohodlnou…

Připomínky: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

13.6.2018, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi

Připomínky: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciHlavním důvodem návrhu novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je povinnost členských států harmonizovat český právní předpis s právem Evropské unie, konkrétně pak transponovat čtvrtý směrný seznam limitních…

Termíny autorizovaného měřeníQ&A

31.5.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nebezpečné látky pod kontrolou se softwarem CASECTRH

4.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Consulteco, s.r.o.

Nebezpečné látky pod kontrolou se softwarem CASECExpozice nebezpečným chemickým látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí myslí. Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i bezpečnostní rizika. Cílem kampaně Evropské agentury pro…

§ 102 odst. 3 kategorizace nebo i OOPP?Q&A

19.2.2018, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Mikroklimatické podmínkyQ&A

6.11.2017, MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Bezpečnostní přestávky a jejich propláceníQ&A

29.12.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příplatek za zátěž chlademQ&A

29.12.2016, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Může zaměstnavatel zřídit kontrolované pásmo?Q&A

9.10.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...