dnes je 13.7.2024

Kontrola nad dodržováním nároků zaměstnanců vyplývajících z kolektivních smluv, sankceGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je upravena zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, tento zákon v podstatě sloučil pod jeden Úřad provádění kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví a kontrolu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kolektivní vyjednáváníGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po roce 1989 nastala v právním postavení odborů v pracovněprávních vztazích zásadní změna spočívající v tom, že základní metodou utváření a rozvíjení vztahů mezi zaměstnavateli a odbory se stalo právo kolektivního vyjednávání. Důkazem toho bylo přijetí zákona…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZP v kolektivní smlouvěGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráce zaměstnavatele a odborové organizace na úseku BOZP probíhá následujícím způsobem:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kolektivní smlouvyGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řešení pracovněprávních konfliktůGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovněprávní konflikty/spory v podmínkách zákoníku práce zásadně členíme na spory vznikající ze závazků z pracovněprávních vztahů a kolektivní spory.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců v problematice kolektivních smluvGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zaměstnanců účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci uskutečňuji zaměstnanci prostřednictvím svých zástupců, kterými jsou především odborová organizace a také zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Předpisy upravující kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvyGarance

7.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam legislativních předpisů upravujících problematiku kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZPGarance

30.1.2013, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...