dnes je 15.7.2024

Vnitřní předpisy pro BOZPZáznamGarance

27.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:12:14

Zásadní dokument pro úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konkrétním pracovišti je vnitřní předpis: specifikuje povinnosti zaměstnanců obecně stanovené právními normami, se zřetelem na zvláštní podmínky konkrétního zaměstnavatele. Přednáška se bude…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Státní dozor nad prováděním prevence rizikGarance

20.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaměstnavatelé provádějí prevenci rizik uloženou jim zákoníkem práce, dozírají orgány inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP o prevenci rizikGarance

20.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do osnovy školení o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se ohledně prevence rizik, doporučuje zařadit následující témata:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Motivační školení zaměstnanců k prevenci rizikGarance

19.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě ze zákoníku práce vyplývajícího povinného seznámení s riziky při práci a přijatými opatřeními může zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout nepovinné nadstavbové školení – „Motivační školení zaměstnanců k pozitivnímu přístupu k prevenci rizik”. To bylo…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Všeobecné preventivní zásady a dokumentace o prevenci rizikGarance

15.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přijímání a realizaci jednotlivých opatření by mělo být postupováno v souladu s vhodností opatření ve smyslu zajištění vyšší úrovně prevence rizik. Vodítkem pro to může být zejména ustanovení § 102 odst. 5 zákoníku práce, které uvádí všeobecné preventivní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při prevenci rizikGarance

12.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní způsob provedení vyhledání nebezpečí a hodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření, není nijak závazně upraven. Pro každou jednotlivou fázi si zaměstnavatel může zvolit jinou metodu, nebo dokonce použít svou vlastní, kterou si pro tento účel…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prevence rizik a kategorizace pracíGarance

10.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsob, jak má být provedena kategorizace prací je poměrně podrobně stanoven právními předpisy – výklad  ZDE . U vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, tedy těch ostatních, tomu tak není. Vždy záleží na zpracovateli (zaměstnavateli), jakou metodu vzhledem ke…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Management rizik při práciGarance

7.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

V úvodní podkapitole bylo uvedeno, co zákoník práce rozumí pod pojmem „prevence rizik”. Z toho je zřejmé, že je tím myšleno zajištění BOZP. Pojem „prevence rizik” proto nesmí být chápán v užším slova smyslu, tedy, že se týká jen předcházení vzniku rizik,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod a pojmy prevence rizikGarance

4.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Je tělo břemeno ?Q&A

22.3.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odškodnění zastupitele

7.3.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Odškodnění zastupitelePokud se přihodí starostovi obce nebo zvolenému zastupiteli obce při výkonu jejich funkce úraz, kdo za něj odpovídá a kdo jej odškodní? Vztahuje se na takové případy zákonné pojištění zaměstnavatele?

Zrušení úrazového pojištění?

1.3.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Zrušení úrazového pojištění?Sotva jsme vzali na vědomí další odklad právní účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, doslechli jsme se, že úrazové pojištění má být zcela zrušeno a že zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z…

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...