dnes je 8.12.2023

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při používání psa při práciArchiv

11.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při předcházení a vzniku poškození zdraví v souvislosti s pracíArchiv

9.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řád ohlašovny požárůArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární poplachová směrniceArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzor tematického plánu a časového rozvrhuArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tematický plán - zaměření odborné přípravy (teoretická a praktická část):

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti Právnických a fyzických osob v Požární ochraněArchiv

5.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost dále jen “právnické osoby“, “podnikající fyzické osoby“ a „ostatních osob” (viz § 3 odst. 2 zákona č. 133/1985…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz dopravních prostředkůArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práciArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výroběArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojůArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ..........................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZP

13.11.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZPČlánek si klade za cíl, srozumitelně a na základě prokazatelných argumentů vysvětlit, proč jsou ostatní předpisy (včetně technických norem) ve stanovených případech pro zaměstnavatele v oblasti BOZP…

Povinnost zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)Q&A

12.4.2019, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovní řádGarance

19.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………….se sídlem v …………………………………

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpisy, které vydává zaměstnavatel na základě svého rozhodnutí - akty řízeníGarance

17.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba a vydávání vnitřních předpisů patří k typickým, nezbytným činnostem zaměstnavatele a je odvozena od jeho povinností a oprávnění organizovat a řídit činnost podřízených zaměstnanců, soustavně dbát o bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce a činností…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpisy, které zaměstnavatel vydává podle požadavků právních předpisůGarance

17.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce jsou právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP všechny předpisy na ochranu života a zdraví. Mezi ně jsou tímto zahrnuty i předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis podle ustanovení § 305 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpisy - kontrola a sankceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je upravena zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, tento zákon v podstatě sloučil pod jeden úřad provádění kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví a kontrolu pracovněprávní. O…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpisy - školení zaměstnanceGarance

30.11.2002, 13.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o BOZP, věcně platí zásady školení uvedené v kapitole Školení zaměstnanců o kolektivních smlouvách. Ohledně vnitřního předpisu lze dále doporučit následující…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...