dnes je 9.6.2023

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková péče, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

14.1.2021, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:26

Přístupné pro: BOZP profi plus

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznostiLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

Pokračování úspěšného semináře, tentokrát ON-LINE. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední velké novele z roku 2017 v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP ohledně dozoru nad pracovnělékařskými službamiArchiv

18.7.2020, JUDr. Zdena Krýsová, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců zařadit následující okruhy témat týkající se dozoru nad pracovnělékařskými službami:…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Inspekce práce a pracovnělékařské službyArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Stížnosti na postup poskytovatele pracovnělékařských služebArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prošetřování a vyřizování stížností způsobem zákonem stanoveným lze považovat v širším slova smyslu také za formu určitého dozoru nad řádným poskytováním pracovnělékařských služeb a činností souvisejícími se zdravotními…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor nad plněním povinností poskytovatele PLSArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinkou zdravotnické reformy, která vstoupila do českého právního řádu především zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách je, že poskytovatelé zdravotních služeb (tedy i poskytovatelé…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod k dozoru nad zajišťováním pracovnělékařských služebArchiv

13.7.2020, JUDr. Zdena Krýsová, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor nad plněním povinností zaměstnavatelů ohledně PLSArchiv

13.7.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Působnosti a pravomoci KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku pracovnělékařských služebZáznamGarance

10.7.2020, MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:26:24

Pohled na dozor KHS nad pracovnělékařskými službami. Zkušenosti z Královéhradeckého kraje a nové oprávnění KHS dané novelou zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2020, vykonávat dozor i nad prováděním pracovnělékařských prohlídek. Třetí přednáška ze…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Úraz zaměstnance při dláždění chodníkuQ&A

31.3.2018, Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dvojí postavení praktického lékaře jako poskytovatele PLSQ&A

27.12.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Seminář Odškodňování pracovních úrazů podruhé. Tentokrát v Olomouci a opět úspěšně

9.10.2017, Zdroj: BOZPprofi

Seminář Odškodňování pracovních úrazů podruhé. Tentokrát v Olomouci a opět úspěšněDne 3. října 2017 se v Olomouci konal seminář BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech. Seminář navázal na stejnojmennou akci pořádanou 31. 5. 2017 v Praze.

Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu - úraz během zkušebního dne

31.8.2017, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu - úraz během zkušebního dneÚstavní soud dne 30.8.2017 vyhlásil svůj nález ve věci Ústavní stížnosti ohledně rozhodnutí soudu nižší instance. Poškozený, který stížnost podal, utrpěl vážný úraz, v jehož důsledku mu byly amputovány 4 prsty na ruce. Stalo se to však během tzv. zkušebního…

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech I. (31.5.2017 Praha)ZáznamGarance

28.6.2017, Robert Křepinský, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 03:01:31

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zástupci externích orgánů (inspekce práce,…

Úraz zaměstnance jiného zaměstnavateleQ&A

13.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nemocným pojištěncům OSSZ udělily v roce 2015 více postihů než v roce předchozím

30.1.2016, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Nemocným pojištěncům OSSZ udělily v roce 2015 více postihů než v roce předchozímK 31. 12. 2015 byl zkontrolován téměř každý desátý dočasně práceneschopný pojištěnec. Ke stejnému datu bylo totiž ukončeno 1 526 798 dočasných pracovních neschopností a okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly 154 610 kontrol. Postih udělily 3 650…

Konzultační den oddělení pracovního lékařství + NRP pro fyziologii práce

15.3.2015, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Konzultační den oddělení pracovního lékařství + NRP pro fyziologii práceV polovině dubna 2015 pořádá Státní zdravotní ústav další konzultační den pracovního lékařství. Jeho náplní budou informace o nemocech z povolání za rok 2014, nové poznatky z oblasti pracovního lékařství, fyziologie a psychologie…

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...