dnes je 16.6.2024

Konfrence BOZP v roce 2024 (20.11.2023) - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., a další legislativní úpravy ochrany zdraví při práci a PL prohlídekZáznamGarance

12.2.2024, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:32:50

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání po novelách z konce roku 2022, povolení k uznávání nemocí z povolání, a další chystané legislativní změny v oblasti…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Postup při uznávání nemocí z povoláníArchiv

8.10.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnance (nemoci z povolání)Archiv

23.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení otázek nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přichází v úvahu především u těch zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích se vyskytují práce kategorie 2, kategorie 2 rizikové…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povolení k uznávání nemocí z povoláníArchiv

18.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dne 1. dubna 2012 byly oprávněny uznávat nemoci z povolání střediska nemocí z povolání, která byla určena vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výklad pojmůArchiv

11.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povoláníArchiv

9.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., č. 168/2014 Sb., č. 506/2021 Sb. a nařízení vlády č. 451/2022 Sb.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Očkování v souvislosti s pracíArchiv

28.3.2023, Mgr. Michal Barák, LL.M., MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V podmínkách české legislativy je očkování v souvislosti s prací upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce”). V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci totiž ustanovení § 103 odst. 1 písm. d)…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vrací se odstupné při návratu do práce?Q&A

17.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nemoci z povolání v České republice v roce 2021

24.4.2022, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Nemoci z povolání v České republice v roce 2021Výskyt profesionálních onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního stavu populace a pracovních podmínek. Státní zdravotní ústav vydal přehled Hlášení NZP v roce…

Neuznání nemoci z povoláníQ&A

16.3.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Těžké poškození bederní páteře bude v seznamu nemocí z povolání

15.12.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Těžké poškození bederní páteře bude v seznamu nemocí z povoláníV pondělí 13.12.2021 schválila vláda zařazení těžkého poškození bederní páteře způsobeného dlouhodobou těžkou fyzickou prací do seznamu nemocí z povolání. Ročně se jedná minimálně o desítky případů, kdy toto onemocnění zásadním způsobem poškodí zdraví…

Ohrožení poškozením zdraví ve stěhovací služběQ&A

31.8.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výrobě

4.4.2021, Zdroj: Česká ergonomická společnost

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výroběTento článek si klade za cíl představit muskuloskeletální potíže objevující se ve výrobním sektoru v komplexním pohledu na danou problematiku. Jsou zde popsány všechny důležité fáze k úspěšně realizované podpoře zdraví na pracovišti. Současně jsou představeny…

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková péče, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

14.1.2021, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:26

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020)- Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021ZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:48

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Spory o (ne)uznání nemoci z povolání v souvislosti s fyzickou zátěžíZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:57

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - COVID-19 jako nemoc z povoláníZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:48

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Lékařské posudky významné pro pracovněprávní vztahyZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:11

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž a nemoci z povoláníZáznamGarance

14.1.2021, doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:39

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nemoc z povolání a překážky v práciQ&A

5.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody způsobené poškozením zdraví při práciArchiv

28.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

3/6.8.1. Související právní předpisy a úvod k povinnosti zaměstnavatele nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu3/6.8.2. Předpoklady povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Témata do osnovy školení zaměstnanců ohledně náhrady škody z titulu pracovních úrazůArchiv

28.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení osnovy pro školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení (obecné části) zařadit následující okruhy témat, týkající se odškodňování pracovních úrazů a nemocí z…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Předpoklady povinnosti zaměstnavatele nahradit škoduArchiv

28.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na náhradu škody z události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny označuje vyhláška č. 125/1993 Sb. jako “škodnou událost“ (ust. § 2 odst. 1). Znamená v podstatě skutečnost, která škodu způsobí, resp. skutečnost, s kterou příslušný…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obecně k náhradě škodyArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z principu objektivní povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci pracovním úrazem vyplývá, že zaměstnavatele nese povinnost za výsledek, i když škodu nezavinil. Zaměstnavatel odpovídá tedy i v případech, jestliže k úrazu došlo zaviněním…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rozsah a druhy náhrady škody v případě smrti zaměstnanceArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato náhrada vychází ze stejných principů jako náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením postiženého zaměstnance, jak je uvedeno výše. Neliší se ani co do důkazu ani co do rozsahu. Pozůstalí musí prokázat výši vzniklých nákladů spojených…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zproštění se zaměstnavatele povinnosti k náhradě škodyArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce nerozlišuje příčinu vzniku škodní události, tedy pracovního úrazu. Je nerozhodné, zda např. zaměstnanec trpí určitou chorobou, která vyvolá úrazový děj, jehož následkem je pracovní úraz. V praxi jsou časté případy nemocných cukrovkou nebo…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při projednávání náhrady škodyArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je postavena – jak bylo zdůrazněno výše – na objektivním principu. Tento princip je výhodný pro postižené zaměstnance, neboť ti totiž prokazují pouze skutečnost, že jim…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Změna poměrů v souvislosti s poškozením zdravíArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce nakonec pamatuje i na situace, kdy se poškození na zdraví v průběhu doby změní tak, že náhrada škody si vyžádá nový výpočet odškodnění, které již bylo sjednáno a je poskytováno. V praxi může jít o případy, kdy se později změní zdravotní stav…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rozsah a způsob náhrady škody v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povoláníArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu práv, která může postižený zaměstnanec v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání uplatnit vůči odpovědnému zaměstnavateli, v jakém rozsahu za škodu odpovídá. Jedná se o náhradu za:…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznostiLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

Pokračování úspěšného semináře, tentokrát ON-LINE. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední velké novele z roku 2017 v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Covid-19: posuzování karantény

11.7.2020, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Covid-19: posuzování karantényVsouvislosti sonemocněním novým typem koronaviru covid-19 dochází u odborné i laické veřejnosti knejasnostem voblasti určení, zda toto onemocnění při práci (případně spojené sesmrtí) lze považovat za pracovní úraz či nemoc…

Expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti: nový evropský průzkum

25.5.2020, Zdroj: European Cancer Leagues

Expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti: nový evropský průzkumEvropský týden proti rakoviněprobíhající ve dnech 25. až 31. května zvyšuje povědomí o prevenci nádorových onemocnění, přístupu k léčbě a o podpoře osob, které nádorové onemocnění…

Důvody pro výpověď ze zdravcotních důvodůQ&A

30.4.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výpověď ze zdravotních důvodůQ&A

25.4.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Od podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) k jejímu (ne)ohlášeníZáznamGarance

13.12.2018, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:46:38

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Promítá se regres odškodného i do odstupného?Q&A

12.12.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Znamenají dvě smlouvy potřebu dvou posudků?Q&A

21.6.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úraz zaměstnance při dláždění chodníkuQ&A

31.3.2018, Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...