dnes je 19.7.2024

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

31.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

30.1.2024, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod připomenut základní princip školení na konkrétních pracovištích ta pracoviště zaměstnavatele by měla být vyjmenovaná. Měla by to být ta, která mají svoje specifické požadavky proti pracovištím běžným např.. která mají některé požadované a nutné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

30.1.2024, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

HR Change '21 již příští středu!

22.1.2021, Zdroj: DMC Management Consulting s.r.o.

HR Change '21 již příští středu!Již příští středu, 27. 1. 2021, pořádá DMC management consulting v konferenčním prostoru enforum online konferenci HR Change '21, zaměřenou na změny, kterým HR bude čelit v roce…

Školení při opětovném nástupu zaměstnance do práceQ&A

13.2.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

30.9.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

Informace o BOZPGarance

23.3.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osnova školení o předpisech k zajištění BOZPGarance

15.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Druhy školeníGarance

8.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Co je předmětem školení BOZPGarance

7.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod do problematiky školení o BOZPGarance

4.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zásady bezpečného chování na pracovištiArchiv

13.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor a sankce a témata do školení zaměstnance o BOZPArchiv

11.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolu nad tím, jak zaměstnavatel dodržuje požadavky na poskytování informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnancům provádějí orgány inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Za přestupek nebo správní delikt na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Forma poskytované instruktáže o BOZP a dokumentaceArchiv

10.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádné formální požadavky na poskytování instruktáže nejsou stanoveny a je věcí zaměstnavatele, jestli nějakou formou zvolí. Je dále věcí instruktora, aby zvolil takový způsob, kterým by zaměstnanci byli schopni informace přijmout a zahrnout jejich požadavky do…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo a kdy poskytuje instruktáž o BOZPArchiv

7.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Komu se poskytuje instruktáž o BOZPArchiv

30.11.2002, 7.8.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně se informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (instruktáž) poskytují zaměstnancům, jimž je právo na informace o rizicích práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením garantováno zákoníkem práce (§ 106 odst. 1 zákoníku práce).…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...