dnes je 5.12.2023

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámka: Školení vedoucích zaměstnanců by se mělo skládat z upozornění na povinnosti, které jsou jim uloženy; dále by měli mít obecný přehled o tom, co mají dodržovat jejich zaměstnanci. Detaily pak by měli znát mistři, osoby v prevenci rizik…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

HR Change '21 již příští středu!

22.1.2021, Zdroj: DMC Management Consulting s.r.o.

HR Change '21 již příští středu!Již příští středu, 27. 1. 2021, pořádá DMC management consulting v konferenčním prostoru enforum online konferenci HR Change '21, zaměřenou na změny, kterým HR bude čelit v roce…

Školení při opětovném nástupu zaměstnance do práceQ&A

13.2.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

30.9.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

Informace o BOZPGarance

23.3.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osnova školení o předpisech k zajištění BOZPGarance

15.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Druhy školeníGarance

8.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Co je předmětem školení BOZPGarance

7.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod do problematiky školení o BOZPGarance

4.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zásady bezpečného chování na pracovištiArchiv

13.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor a sankce a témata do školení zaměstnance o BOZPArchiv

11.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolu nad tím, jak zaměstnavatel dodržuje požadavky na poskytování informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnancům provádějí orgány inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Za přestupek nebo správní delikt na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Forma poskytované instruktáže o BOZP a dokumentaceArchiv

10.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádné formální požadavky na poskytování instruktáže nejsou stanoveny a je věcí zaměstnavatele, jestli nějakou formou zvolí. Je dále věcí instruktora, aby zvolil takový způsob, kterým by zaměstnanci byli schopni informace přijmout a zahrnout jejich požadavky do…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo a kdy poskytuje instruktáž o BOZPArchiv

7.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Komu se poskytuje instruktáž o BOZPArchiv

30.11.2002, 7.8.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně se informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (instruktáž) poskytují zaměstnancům, jimž je právo na informace o rizicích práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením garantováno zákoníkem práce (§ 106 odst. 1 zákoníku práce).…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...