dnes je 6.12.2023

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

6.3.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osobOdboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob.

Jak bránit šíření respiračních infekcí, včetně COVID-19 na pracovištích

14.3.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jak bránit šíření respiračních infekcí, včetně COVID-19 na pracovištíchPřeklad materiálu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci sloužící jako vodítko pro zaměstnavatele v nezdravotnických oborech k opatřením na ochranu před šířením nového coronaviru a onemocnění COVID-19, doplněné o některé důležité kontakty…

Řešíte záznam o pracovním úrazu?TRH

25.4.2015, Ing. Martin Šimek, Zdroj: CRDR, s.r.o.

Řešíte záznam o pracovním úrazu?Že se každý pracovní úraz musí ze zákona hlásit, ví už snad každý zaměstnavatel, ale i zaměstnanec, který bude požadovat odškodnění. Podnikatelé a osoby odborně způsobilé k prevenci rizik se s touto nepříjemnou povinností setkávají dnes a denně a určitě také…

Plán první pomoci - Traumatologický plánGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Přivolání zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR a dalších složekGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tísňové volání je jeden ze základních způsobů ohlášení mimořádné události a vyžádání pomoci složek integrovaného záchranného systému. Jedná se o službu, kterou je zajišťována ochrana základních lidských práv – ochrana života a zdraví, přijatelné životní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Mimořádné událostiGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Obecně lze za…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Integrovaný záchranný systémGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálně jsou otázky zdolávání mimořádných událostí řešeny v rámci složek integrovaného záchranného systému, kdy jeho základní složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

První pomocGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. V zásadě se jedná o laickou první pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vybrané druhy poranění a jejich ošetřeníGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po orientačním posouzení tělesného a duševního zdravotního stavu postiženého přistoupí ten, kdo poskytuje první pomoc, k:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

EvakuaceGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob (ale i zvířat a věcí) z míst ohrožených mimořádnou událostí do bezpečných…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzor - Zápis o vyškolení pracovníka pověřeného první pomocíGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...