dnes je 24.9.2023

Jak bránit šíření respiračních infekcí, včetně COVID-19 na pracovištích

14.3.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jak bránit šíření respiračních infekcí, včetně COVID-19 na pracovištíchPřeklad materiálu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci sloužící jako vodítko pro zaměstnavatele v nezdravotnických oborech k opatřením na ochranu před šířením nového coronaviru a onemocnění COVID-19, doplněné o některé důležité kontakty…

Školení zaměstnanceGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu ust. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce jsou i otázky související se vznikem a zdoláváním mimořádných událostí, s poskytováním první pomoci, evakuací zaměstnanců, spolupráce se…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zaměstnanec při mimořádné událostiGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce přiznává zaměstnanci v souvislosti s hrozící nebo vzniklou mimořádnou událostí určitá práva a stanoví mu řadu povinností.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti zaměstnanceGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je na jedné straně povinností zaměstnance, ale zároveň má i charakter práva (ust. § 106 odst. 3 zákoníku práce). Realizuje se především uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Práva zaměstnanceGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením (ust. § 106 odst. 1 zákoníku práce). Do tohoto rámce patří i informace o opatřeních…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...