dnes je 12.7.2020

Input:

1. ročník absolventské soutěže Cena Lva Wintera v oblasti BOZP

25.6.2020, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlašuje 1. ročník absolventské soutěže Cena Lva Wintera v oblasti BOZP.

Důležité termíny soutěže (1. ročník soutěže)

18. 6. 2020 – vyhlášení soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

15. 8. 2020 – uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře spolu s textem práce

Září 2020 – zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)

Začátek listopadu 2020 – oficiální vyhlášení soutěže na slavnostním předávání ocenění vítězům 1. ročníku absolventské soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

Záměr soutěže

Již za doby první republiky v Československu silně zakořenila tradice péče o bezpečnost a zdraví při práci a sociální politika. Organizátoři by rádi formou podpory absolventů v příbuzných oborech BOZP pokračovali v této dobré tradici a pomohli formování dalších generací talentovaných mladých lidí, kteří mají o obor zájem. Jednotící vzhled Ceny Lva Wintera tvoří logo ceny – podobizna Lva Wintera (první československý ministr práce a sociálních věcí) vprostřed vavřínového věnce.

Organizátoři se snaží odkázat na dobrou a mnohaletou tradici v oblasti BOZP.

Cíl soutěže

Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž