dnes je 16.7.2024

Input:

10/2018 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)

č. 10/2018 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. ledna 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo).
I.
Souhrnné výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018.
V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 nebyl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
 
Počet zvolených senátorů
0
Počet volebních okrsků
179
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
179
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
100 438
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
23 000
Procento volební účasti
22,90
Počet odevzdaných úředních obálek
22 992
Počet platných hlasů celkem
22 718
II.
Souhrnné výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
 
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
179
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
179
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
99 263
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
58 989
Procento volební účasti
59,43
Počet odevzdaných úředních obálek
62 956
Počet platných hlasů celkem
45 190
Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
Volební obvod
 
 
 
Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
 
 
 
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...