dnes je 2.12.2023

Input:

§ 102 odst. 3 kategorizace nebo i OOPP?

19.2.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Můžete mi prosím pomoci vysvětlit a rozklíčovat § 102 odst. 3 zákoníku práce?(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících

Nahrávám...
Nahrávám...