dnes je 18.5.2024

Input:

125/2017 Sb., Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

č. 125/2017 Sb., Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017
o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 455/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní1) postup při vydání osvědčení o znehodnocení palné zbraně, která obsahuje všechny části zbraně, jejichž znehodnocení přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocení palných zbraní vyžaduje, a to ve stavu umožňujícím provedení takového znehodnocení (dále jen „kompletní palná zbraň”), označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změnu kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně.
(2) Při znehodnocení jiné než kompletní palné zbraně nebo samostatné hlavní části palné zbraně se postupuje podle jiného právního předpisu2) .
§ 2
Osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně, označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změna kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně
(1) Pokud byla kompletní palná zbraň znehodnocena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní a na základě nálezu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva3) předloženého držitelem zbrojní licence spolu se zbraní příslušný útvar Policie České republiky4) k takové zbrani vydal osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně podle vzoru uvedeného v přímo použitelném předpisu Evropské unie v oblasti
Nahrávám...
Nahrávám...