dnes je 21.6.2024

Input:

125/2018 Sb., Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

č. 125/2018 Sb., Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2018
o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu
a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.”) a podle § 15 odst. 7 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.”):
§ 1
Předkládání zdravotně pojistného plánu a výhledu
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny (dále jen „zdravotní pojišťovna”) předávají zdravotně pojistný plán a výhled Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
§ 2
Východiska zdravotně pojistného plánu a výhledu
Zdravotně pojistný plán a výhled vychází zejména z právních předpisů platných v době jejich předání Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí a z makroekonomických predikcí vztahujících se k období, na něž jsou zdravotně pojistný plán a výhled zpracovány. Tyto právní předpisy a zdroje predikcí uvede zdravotní pojišťovna ve zdravotně pojistném plánu.
Zdravotně pojistný plán
§ 3
Údaje o zdravotní pojišťovně obsažené ve zdravotně pojistném plánu zahrnují
a)  název a kód zdravotní pojišťovny a její sídlo,
b)  organizační strukturu zdravotní pojišťovny a předpokládané změny v období, na nějž se zdravotně pojistný plán vztahuje,
c)  záměry rozvoje informačního systému podle § 24 zákona č. 551/1991 Sb. a § 21 zákona č. 280/1991 Sb.
§ 4
Přehled údajů o činnosti zdravotní pojišťovny uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 5
(1)  Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů základního fondu zdravotního pojištění a členění příjmů a výdajů základního fondu zdravotního pojištění včetně propočtu jejich celkového salda uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2)  Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů provozního fondu a členění příjmů a výdajů provozního fondu uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Součástí zdravotně pojistného plánu je výpočet maximálního limitu nákladů na vlastní činnost podle právního předpisu upravujícího příjmy a výdaje fondů veřejného zdravotního pojištění1) .
(3)  Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů fondu reprodukce majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a fondu reprodukce investičního majetku resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a členění příjmů a výdajů fondu reprodukce majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a fondu reprodukce investičního majetku resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 4 k
Nahrávám...
Nahrávám...