dnes je 26.2.2024

Input:

153/2015 Sb., Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

č. 153/2015 Sb., Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou
VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2015
o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou
Ministerstvo obrany stanoví podle § 6a odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Délka rozhodné doby
(1) Rozhodná doba pro jednotlivá služební zařazení se stanoví podle typových služebních zařazení, která se člení na základní, velitelská, štábní a služební zařazení specialistů.
(2) Rozhodná doba činí pro
a) základní nebo velitelská služební zařazení 4 roky,
b) štábní služební zařazení 5 let,
c) služební zařazení specialistů 7 let.
§ 2
Typová služební zařazení
Typová služební zařazení jsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Ministr:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2015 Sb.
Základní služební zařazení
 
Bod
Vojenská hodnost
Charakteristika činnosti
Název služebního místa
Poznámka
1
svob.
montáž a opravy strojů a strojních zařízení
mladší mechanik
 
2
svob.
obsluha a údržba přidělených jednoduchých strojů a strojních zařízení
strojník
 
3
svob.
obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu
mladší operátor, odmořovač
 
4
svob.
obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně
kulometník, nabíječ, nosič střeliva, pancéřovník, střelec, pomocník
 
5
svob.
pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě
pomocník
 
6
svob.
praktické provádění údržby materiálu
mladší pracovník
 
7
svob.
provádění dezinfekce
dezinfektor
 
8
svob.
provádění ochrany a strážní činnosti a obrany objektů
strážný
 
9
svob.
provádění průzkumné činnosti
průzkumník
 
10
svob.
provádění údržby a oprav elektrických a elektronických vojenské techniky a materiálu
mladší elektromechanik
 
11
svob.
provádění ženijních, stavebních a záchranných prací
ženista
 
12
svob.
řízení, údržba a opravy motorových vozidel
řidič
 
13
svob.
stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při výrobě jídel
mladší kuchař
 
14
svob.
výstavba, obsluha a údržba spojovací techniky
stavěč
 
15
svob.
základní výpočet prvků střelby pro řízení palby dělostřelecké jednotky
časovač děla
 
16
svob.
základní zajišťování provozu skladu
mladší skladník
 
17
des.
montáž, opravy a seřizování strojů a strojních zařízení
mechanik
 
18
des.
montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu techniky
elektromechanik
 
19
des.
obsluha a roznáška stravy; organizace práce
číšník
 
20
des.
obsluha a údržba technického zařízení
operátor, starší odmořovač
 
21
des.
obsluha, údržba a střelba ze zbraně pro přesnou střelbu
starší střelec
 
22
des.
obsluha, údržba a střelba ze zbraňového kompletu
starší počtář
 
23
des.
organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží a jeho uskladňování
skladník
 
24
des.
organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností
kuchař
 
25
des.
ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému vozidla
střelec-operátor
 
26
des.
provádění jednoduchých výkonů neodkladné péče
sběrač raněných
 
27
des.
provádění odvozených aerologických měření a pozorování chemického vojska, výpočtů a sestavování aerologických zpráv
aerolog
 
Nahrávám...
Nahrávám...