dnes je 18.5.2024

Input:

226/2018 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České re-publiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)

č. 226/2018 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České re-publiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 8. října 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo).
 
I.
Celkové výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
 
Celkové údaje za volební obvody
Počet zvolených senátorů
2
Počet volebních okrsků
259
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
259
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
195 765
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
89 375
Procento volební účasti
45,65
Počet odevzdaných úředních obálek
88 214
Počet platných hlasů celkem
85 931
 
 
V I. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH V I. KOLE
 
Volební obvod
 
 
 
Přihlášen politic, stranou, politic, hnutím nebo koalicí
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
20
Praha 4
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
69
Bez politické příslušnosti
Koalice KDU-ČSL, Zelení, STAN a TOP 09
77
Vsetín
Jiří Čunek
59
Křesťan.a demokrat. unie-Českosl.strana lidová
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...