dnes je 17.4.2024

Input:

244/2007 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

č. 244/2007 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. září 2007
o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (dále jen „CZ-NACE”).
Klasifikace CZ-NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
Nahrávám...
Nahrávám...