251/2005 Sb.
Zákon o inspekci práce, ve znění účinném k 1.4.2017

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Facebook

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, ve znění účinném k 1.4.2017

č. 251/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o inspekci práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 37 odst. 1 nahrazuje slova
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 24 novelizačních bodů
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 3 odst. 1 písm. e), § 18 odst. 1 písm. b) a c) a § 31 odst. 1 písm. b) a c)
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 6, § 15, § 17, § 18, § 28, § 30, § 31
294/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění § 4 odst. 1, § 5 odst. 1, § 7 odst. 1 písm. j)
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 4 odst. 2 a 5;vkládá nový § 20a a § 33a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 37
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění v § 4 odst. 2 písm. g) a odst.5
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6 odst. 2
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 3, § 17 a § 30
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1, § 13 odst. 1, § 15 a § 28
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1 písm. a), § 12 a § 25
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
136/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11, § 12, § 24, § 25 a § 36
247/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 1, § 3 odst. 1
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 a § 48
81/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 4
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 6 odst. 4 písm. a)
88/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 15 novelizačních bodů
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 1, § 3, § 4, § 5; vkládá novou část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie78) a upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.
§ 2
(1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad”) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát”), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
(2) Úřad je
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
BOZP profi | BOZP profi plus
Nějvětší on-line knihovna v ČR
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  BOZPprofi@BOZPprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • více než 3 500 dokumentů z oblasti BOZP
 • přes 100 vzorových dokumentů
 • Každý měsíc desítky nových a aktualizovaných článků reagujících na legislativní změny
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti
 • on-line semináře a jejich videozáznamy zdarma
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: