258/2000 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Facebook

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 258/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
254/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 4 odst. 3, § 80, § 92 odst. 3; vkládá § 83a až 83d a § 100a
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 37 odst. 2 a § 39 odst. 1
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 81 doplňuje odst. 3
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění § 37, 38, 105 odst. 4, 106 odst. 1; ruší část sedmnáctou
120/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 25 odst. 2, § 56 písm. a), § 77 odst. 1, § 80 odst. 1 písm. g)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 73 novelizačních bodů
ve znění opravy tiskové chyby zveřejněné v čá. č. 141 z r. 2002.
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění, celkem ke všem datům 218 novelizačních bodů
274/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
doplňuje v § 24 odst. 4 a v § 80 nový odst. 6; mění v § 82 odst. 1; nabývá účinnosti § 83e odst. 1
274/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
nabývá účinnosti § 2 odst. 10 a 13, § 3a odst. 4, § 3b, § 6 odst. 7; v § 2 pozbývají platnost odst. 9 a 12
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 39 odst. 2 ruší písm. a); vkládá nový díl 8 (§ 44a a § 44b); v § 61 doplňuje odst. 4 a 5, ruší část dvacátou čtvrtou
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 83 odst. 2 vkládá slova - změnu nelze provést, § 83 byl novelizován zák. č. 392/2005 Sb.
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 58, § 59, § 60 a 103
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
v § 44b odst. 1 písm. a) doplňuje bod 5
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část šestnáctou
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění § 44a odst. 6 a § 44b odst. 1 písm. a) bod 3
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění § 4 odst. 1, § 6 odst. 3 písm. b) a § 89 odst. 1 písm. g)
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 89 odst. 1
392/2005 Sb.
(k 27.9.2005)
mění, (celkem ke všem datům 154 novelizačních bodů); nová přechodná ustanovení
392/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění § 3 odst. 3, § 3a odst. 6, § 19 odst. 1 a 2, § 24 odst. 1, § 83a odst. 1 písm. i)
392/2005 Sb.
(k 27.10.2005)
mění § 26 odst. 3
392/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
nabývá účinnosti § 75a odst. 4
392/2005 Sb.
(k 15.4.2006)
mění § 41 odst. 1
392/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 82 odst. 1
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 93 odst. 4
59/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ruší část dvacátou druhou
74/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění § 8 a § 94 odst. 4
186/2006 Sb.
(k 11.5.2006)
§ 41 odst. 3 vkládá slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 80 odst. 1 vkládá písm. r) - písm. r) již bylo vloženo zák. č. 222/2006 Sb.; dále vkládá v § 82 odst. 2 nové písm. j) a mění § 94
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 67 odst. 2 vkládá větu, v § 82 odst. 2 vkládá písm. v) a ruší části třináctou, patnáctou a osmnáctou
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část osmou
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 47b
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 108 odst. 2 ruší větu druhou
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 83d odst. 1 písm. e)
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část sedmou
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 83b odst. 3 a § 83e odst. 3
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 59
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část druhou
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 47b a § 83b odst. 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 93 odst. 4
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 31 odst. 2
151/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 47, § 49, § 51 a § 80
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 51 novelizačních bodů
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší § 99a
115/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 80 odst. 1 písm. j), § 80 odst. 7, § 82 odst. 1, § 86 odst. 1, § 94 odst. 4; ruší přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 52
223/2013 Sb.
(k 30.7.2013)
vkládá nový § 75b
223/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
223/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 27
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 84 odst. 3, § 88, § 90 a § 92 odst. 3
247/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 7 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 50
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 80 odst. 8 a § 82 odst. 1
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 21a, § 84 a § 89; nové přechodné ustanovení
82/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
vkládá § 7a, mění § 92d (§ 92d není v zákoně obsažen)
267/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění, celkem k datu 326 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2015 Sb.
(k 1.4.2016)
mění § 47a
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 84 odst. 6
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 48 odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie62)
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,
c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví a hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
BOZP profi | BOZP profi plus
Nějvětší on-line knihovna v ČR
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  BOZPprofi@BOZPprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • více než 3 500 dokumentů z oblasti BOZP
 • přes 100 vzorových dokumentů
 • Každý měsíc desítky nových a aktualizovaných článků reagujících na legislativní změny
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti
 • on-line semináře a jejich videozáznamy zdarma
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: