dnes je 13.7.2024

Input:

261/2015 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016, ve znění účinném k 25.4.2016

č. 261/2015 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016, ve znění účinném k 25.4.2016
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 22. září 2015
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2016 Sb.
(k 25.4.2016)
vkládá nové písmeno 1n
Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016:
 
1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování
 
 
1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):
 
Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 30 mezinárodních jednotek (IU)
 
Tetani anatoxinum1 ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)
 
Antigeny Bordetelly pertussis :
 
Pertussis anatoxinum1 25 mikrogramů
 
Haemagglutininum filamentosum1 25 mikrogramů
 
Pertactinum1 8 mikrogramů
 
Antigenum tegiminis hepatitidis B2,3 10 mikrogramů
 
Virus poliomyelitis (inaktivovaný)
 
typus 1 (kmen Mahoney)4 40 D jednotek antigenu
 
typus 2 (kmen MEF-1)4 8 D jednotek antigenu
 
typus 3 (kmen Saukett)4 32 D jednotek antigenu
 
Haemophilus influenzae typus b polysaccharidum 10 mikrogramů
 
(polyribosylribitoli phosphas)3
 
conjugata cum tetani anatoxinum jako nosným proteinem přibližně 25 mikrogramů
 
 
 
 
NEBO
 
 
 
 
 
1aa) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b ( DTaPHibVHBIPV)
 
Diphtheriae anatoxinum ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU)2
 
Tetani anatoxinum ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)2
 
Antigeny Bordetelly pertussis
 
Pertussis anatoxinum 25 mikrogramů
 
Haemagglutinum filamentosum 25 mikrogramů
 
Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)3
 
typus 1 (Mahoney) 40 D jednotek antigenu4
 
typus 2 (MEF-1) 8 D jednotek antigenu4
 
typus 3 (Saukett) 32 D jednotek antigenu4
 
Antigenum tegiminis hepatitidy B5 10 mikrogramů
 
Haemophilus influenzae typu b polysaccharidum 12 mikrogramů
 
(Polyribosylribitoli phosphas)
 
conjugata cum tetani anatoxinum 22-36 mikrogramů
 
 
 
 
1b) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP):
 
Diphtheriae anatoxinum ≥ 30 mezinárodních jednotek
 
Tetani anatoxinum ≥ 40 mezinárodních jednotek
 
Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů
 
Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů
 
Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů
 
 
 
NEBO
 
 
 
 
 
1ba) Očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární)
 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
Diphtheriae anatoxinum
Minimálně 2 IU* (2 Lf)
 
Tetani anatoxinum
Minimálně 20 IU* (5 Lf)
 
Pertusové antigeny
 
 
Pertussis anatoxinum
2,5 mikrogramů
Nahrávám...
Nahrávám...