262/2006 Sb.
Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.4.2017

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Archiv

 

Facebook

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.4.2017

č. 262/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
zákoník práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 191, § 363 odst. 1 a vkládá nový díl 2 v části čtrnácté hlavě I (red. pozn.: novela mění text zákona k 31.12.2006, tj. v platném, ještě neúčinném znění)
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 124 odst. 3 a § 303 odst. 1 písm. b)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 191, § 192 odst. 1, § 194, § 313 odst. 1 a § 370 odst. 1
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 62 odst. 5, § 63, § 289 odst. 1; ruší poznámku pod čarou č. 81
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 122 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
116/2008 Sb.
(k 14.4.2008)
ruší: v § 2 odst. 1 větu druhou, třetí a pátou; § 4; slova v § 18 a v § 20; v § 24 odst. 2 větu druhou; slova v § 278 odst. 1 a v § 281 odst. 1; v § 282 odst. 1 písm. c) a slova v § 282 odst. 2; v § 305 odst. 1 slova ve větě první a větu druhou; v § 321 odst. 2, 3 a 4 a v § 322 odst. 2 a 3
121/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 5 odst. 5 vkládá slova
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 203 odst. 2 mění písm. a)
294/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
vkládá § 93a; mění § 96 odst. 1 písm. a) a § 363 odst. 1; nové přechodné ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3 a § 347 odst. 4
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 224 odst. 2 písm. a), § 236 odst. 3 písm. a), § 371 odst. 1 a 3, § 386 odst. 2
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 5 odst. 5
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
v § 203 odst. 2 ruší písm. f)
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3, nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123, § 192 a § 194; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 48 odst. 5, § 62 odst. 4, 5 a 7, § 63, § 209 odst. 3, § 312 odst. 2, § 342 odst. 2
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 5 odst. 5, § 124 odst. 3, § 303 odst. 1 písm. b)
185/2011 Sb.
(k 8.7.2011)
mění, celkem 60 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 312 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f), § 192 odst. 1, 5 a 6, § 194; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 323 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 48 se odst. 5 a mění v § 103 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 109 odst. 3
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 335 odst. 2, 3 a 4 a § 337 odst. 2, 4 a 5
385/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 215 odst. 2 nové písm. i)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 2
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 1 a § 356 odst. 3
155/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 39, § 90 odst. 1, § 330, § 363
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 48 odst. 3 písm. c); nové přechodné ustanovení
182/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 365 odst. 2
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 122, § 123, § 136, § 137, § 199 a § 349; nové přechodné ustanovení
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 109
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 147 odst. 1 písm. a) a § 356 odst. 3
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 47, § 53 odst. 1 písm. b), § 204 odst. 2 a 3, § 217 odst. 4, § 219 odst. 1
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 347 odst. 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 337 odst. 4 a 5
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
ruší § 56a a v § 77 odst. 5 a 6
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
vkládá v § 319 odst. 3
93/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 319 odst. 3 písm. b) - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 1
Tento zákon
a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) ,
d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),
e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
BOZP profi | BOZP profi plus
Nějvětší on-line knihovna v ČR
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  BOZPprofi@BOZPprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • více než 3 500 dokumentů z oblasti BOZP
 • přes 100 vzorových dokumentů
 • Každý měsíc desítky nových a aktualizovaných článků reagujících na legislativní změny
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti
 • on-line semináře a jejich videozáznamy zdarma
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: