dnes je 13.7.2024

Input:

320/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 320/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
2 050
dvě
2 805
tři
3 668
čtyři a více
4 424
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
781
dvě
1 068
tři
1 397
čtyři a více
1 727
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
8 233
6 541
6 233
5 314
5 117
dvě
11 444
9 129
8 708
7 450
7 180
tři
15 288
12 260
11 710
10 065
9 712
čtyři a více
18 805
15 154
14 491
12 507
12 082
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
4 670
4 670
4 670
4 670
4 670
dvě
6 661
6 661
6 661
6 661
6 661
tři
9 050
9 050
9 050
9 050
9 050
čtyři a více
11 268
11 268
11 268
11 268
11 268
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2019.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...