dnes je 19.7.2024

Input:

328/2016 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení

č. 328/2016 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2016
o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 19 odst. 6 a § 33e zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanovuje vzor dotazníku sloužícího k získání základních údajů o občanovi pro účely odvodního řízení (dále jen „dotazník”), vzory vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzor osobní známky a pravidla jejího nošení.
§ 2
Dotazník
Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Vojenský průkaz
(1)  Vojenský průkaz je vytištěn na bílé plastové kartě formátu CR-80 o rozměrech 54 mm x 85,6 mm. Pozadí přední strany vojenského průkazu tvoří bílý podklad s obrysy dvouocasého lva ve skoku provedenými v šedé barvě se žlutými detaily. Na přední straně vojenského průkazu v levém horním rohu je barevná fotografie zobrazující obličej vojáka. Na přední straně jsou dále uvedeny název průkazu, označení státní příslušnosti držitele podle mezinárodních standardů kódem CZE a údaje, které stanoví branný zákon. Na zadní straně vojenského průkazu jsou uvedeny pokyny k odevzdání vojenského průkazu v případě jeho nalezení, a to v českém jazyce v horní části a v anglickém jazyce v dolní části. Jazykové verze pokynů se nemusí shodovat. Na zadní straně v ohraničeném textovém poli je dále uvedena informace v anglickém jazyce o vydání vojenského průkazu v souladu se ženevskými úmluvami na ochranu obětí války.
(2)  Vzor vojenského průkazu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Vojenská knížka
(1)  Vojenská knížka je vojenským dokladem typu knížka. Má šedý plastový obal o rozměrech 115 mm x 88 mm a 52 stran o rozměrech listu 108 mm x 83 mm. Na první straně vojenské knížky je uvedeno poučení pro držitele a pokyny pro nálezce v českém a anglickém jazyce. Jazykové verze pokynů se nemusí shodovat. Na třetí straně v horní části je barevná fotografie zobrazující obličej vojáka. Do vojenské knížky se zaznamenávají údaje o držiteli a další údaje v rozsahu, který stanoví branný zákon.
(2)  Vzor vojenské knížky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Povolávací rozkaz
Vzory povolávacích rozkazů jsou uvedeny v přílohách č. 4 až 6 k této vyhlášce.
§ 6
Nakládání s vojenskými doklady
Voják s vojenskými doklady nakládá tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, odcizení, zneužití nebo zničení.
§ 7
Osobní
Nahrávám...
Nahrávám...