dnes je 15.7.2024

Input:

335/2015 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.4.2016

č. 335/2015 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.4.2016
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 1. prosince 2015
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
81/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
mění cenové rozhodnutí č. 6/2015; cenové rozhodnutí č. 1/2016 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 1.3.2016, v částce 1
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí
Nahrávám...
Nahrávám...