Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

352/2016 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

č. 352/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2016
o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení upravuje ocenění udělované ministrem průmyslu a obchodu k ohodnocení zásluh, celoživotní práce nebo za významný čin v oblasti průmyslu nebo obchodu.
(2) Druhem ocenění je stříbrná Medaile ministra průmyslu a obchodu (dále jen „medaile”). Ocenění dále tvoří diplom a etue.
§ 2
Medaile
(1) Medaile se razí ze stříbra o ryzosti 999, o průměru 50 mm a o hmotnosti 42 g.
(2) Na medaili je uveden text „Medaile ministra průmyslu a obchodu”, doplněný o symboly průmyslu a obchodu.
§ 3
Podmínky udělení ocenění
(1) Ocenění se uděluje osobě nebo skupině osob. Ocenění lze udělit fyzické osobě též in memoriam.
(2) Slavnostní předání udělených ocenění se koná nejvýše čtyřikrát v roce.
(3) Při výběru osoby navrhované na udělení ocenění se zohlední tato kritéria:
a) ohodnocení zásluh v
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: