dnes je 15.7.2024

Input:

390/2016 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

č. 390/2016 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 28. listopadu 2016
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017:
1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování

1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):
Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 30 mezinárodních jednotek (IU)
Tetani anatoxinumi ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)
Antigeny Bordetelly pertussis:
Pertussis anatoxinum1 25 mikrogramů
Haemagglutininum filamentosum1 25 mikrogramů
Pertactinum1 8 mikrogramů
Antigenum tegiminis hepatitidis B2,3 10 mikrogramů
Virus poliomyelitis (inaktivovaný)
typus 1 (kmen Mahoney)4 40 D jednotek antigenu
typus 2 (kmen MEF-1)4 8 D jednotek antigenu
typus 3 (kmen Saukett)4 32 D jednotek antigenu
Haemophilus influenzae typus b polysaccharidum 10 mikrogramů
(polyribosylribitoli phosphas)3
conjugata cum tetani anatoxinum jako nosným proteinem přibližně 25 mikrogramů
NEBO
1aa) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b ( DTaPHibVHBIPV)
Diphtheriae anatoxinum ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU)2
Tetani anatoxinum ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)2
Antigeny Bordetelly pertussis
Pertussis anatoxinum 25 mikrogramů
Haemagglutinum filamentosum 25 mikrogramů
Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)3
typus 1 (Mahoney) 40 D jednotek antigenu4
typus 2 (MEF-1) 8 D jednotek antigenu4
typus 3 (Saukett) 32 D jednotek antigenu4
Antigenum tegiminis hepatitidy B5 10 mikrogramů
Haemophilus influenzae typu b polysaccharidum 12 mikrogramů
(Polyribosylribitoli phosphas)
conjugata cum tetani anatoxinum 22-36 mikrogramů
1b) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP):
Diphtheriae anatoxinum ≥ 30 mezinárodních jednotek
Tetani anatoxinum ≥ 40 mezinárodních jednotek
Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů
Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů
Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů
NEBO
1ba) Očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární)
 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Diphtheriae anatoxinum
Minimálně 2 IU* (2 Lf)
Tetani anatoxinum
Minimálně 20 IU* (5 Lf)
Pertusové antigeny
 
Pertussis anatoxinum
2,5 mikrogramů
Haemagglutinum filamentosum
5 mikrogramů
Pertactinum
3 mikrogramy
Fimbriae, typi 2 et 3
5 mikrogramů
Adsorbováno na fosforečnan hlinitý
1,5 mg (0,33 mg hliníku)

NEBO
1bb) Očkovací látka proti
Nahrávám...
Nahrávám...