dnes je 15.7.2024

Input:

406/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010

č. 406/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 12. prosince 2011
o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010
Energetický regulační úřad podle § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb., ve smyslu čl. II bodu 17 zákona č. 211/2011 Sb., vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost
Nahrávám...
Nahrávám...