dnes je 29.6.2022

Input:

461/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.

č. 461/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 6a odst. 3 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb., se mění takto:
1. V bodu 1 se částka „1 000 Kč” nahrazuje částkou „2 000 Kč” a částka „750 Kč” se nahrazuje částkou „1 250 Kč”.
2. V bodech 2 a 3 se částka „750 Kč” nahrazuje částkou „1 250 Kč”.
3. V bodu 4 se částka „2 000 Kč” nahrazuje částkou „3 000 Kč”.
4. V bodu 5 se částka „500 Kč” nahrazuje částkou „650 Kč”.
5. V bodu 6 se částka „100 Kč” nahrazuje částkou „130 Kč”.
6. V bodu 7 se částka „2 600 Kč” nahrazuje částkou „3 400 Kč”.
Nahrávám...
Nahrávám...