dnes je 18.5.2024

Input:

463/2013 Sb., Nařízení vlády o seznamech návykových látek, ve znění účinném k 6.3.2024

č. 463/2013 Sb., Nařízení vlády o seznamech návykových látek, ve znění účinném k 6.3.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013
o seznamech návykových látek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
243/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění přílohu č. 4
46/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění přílohy č. 3, 4 a 7
46/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění přílohy č. 5 a 7
30/2018 Sb.
(k 8.3.2018)
mění § 2 a přílohy č. 4
242/2018 Sb.
(k 25.10.2018)
mění přílohu č. 4
184/2021 Sb.
(k 3.6.2021)
mění přílohy č 3, 4 a 7
159/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohy č. 1. 3, 4 a 7
228/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění přílohu č. 3
52/2024 Sb.
(k 6.3.2024)
mění přílohu č. 4
52/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění přílohu č. 4 - dosud neuvedeno
Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:
§ 1
Toto nařízení stanoví
a) v příloze č. 1 k tomuto nařízení seznam
1. omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách1) a
2. dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
(dále jen „seznam č. 1 omamných látek”),
b) v příloze č. 2 k tomuto nařízení seznam
1. omamných látek zařazených do Seznamu II podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2. dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
(dále jen „seznam č. 2 omamných látek”),
c) v příloze č. 3 k tomuto nařízení seznam
1. omamných látek zařazených do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2. dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto omamné látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
(dále jen „seznam č. 3 omamných látek”),
d) v příloze č. 4 k tomuto nařízení seznam
1. psychotropních látek zařazených do Seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách2) a
2. dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
(dále jen „seznam č. 4 psychotropních látek”),
e) v příloze č. 5 k tomuto nařízení seznam
1. psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2. dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
(dále jen „seznam č. 5 psychotropních látek”),
f) v příloze č. 6 k tomuto nařízení seznam psychotropních látek zařazených do Seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách,
(dále jen „seznam č. 6 psychotropních látek”),
g) v
Nahrávám...
Nahrávám...