dnes je 5.12.2023

Input:

53/2014 Sb., Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 53/2014 Sb., Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 26. března 2014
o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
174/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 1 a přílohy
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Tiskopisy formulářů
(1) Tato vyhláška stanoví tiskopis formuláře
a) žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 6 zákona v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) žádosti o změnu povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 9 odst. 10 zákona v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) žádosti o zrušení povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 11 zákona v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle § 5 odst. 7 zákona, v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) žádosti o změnu údajů uvedených v žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle § 5 odst. 7 zákona, v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) žádosti o vydání povolení k dovozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst. 2 zákona v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) odhadu dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) žádosti o vydání povolení k vývozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst. 2 zákona v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) žádosti o vydání povolení k vývozu makoviny podle § 25 odst. 1 zákona v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) odhadu výroby návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) měsíčního hlášení o uskutečněném dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) měsíčního hlášení o uskutečněném vývozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) čtvrtletního hlášení o uskutečněném dovozu makoviny podle § 30 zákona v příloze č. 13 k této vyhlášce,
n) čtvrtletního hlášení o uskutečněném vývozu makoviny podle § 30 zákona v příloze č. 14 k této vyhlášce,
o) souhrnu ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona v příloze č. 15 k této vyhlášce,
p) přílohy souhrnu č. I ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - příjem od dodavatelů v tuzemsku v příloze č. 16 k této vyhlášce,
q) přílohy souhrnu č. II ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - výdej odběratelům v tuzemsku v příloze č. 17 k této vyhlášce,
r) přílohy souhrnu
Nahrávám...
Nahrávám...