dnes je 4.12.2022

Input:

59/2015 Sb., Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 59/2015 Sb., Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění účinném k 1.1.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
282/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
mění § 2
346/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění § 2
427/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 a přílohu
175/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2
328/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 2
305/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2
192/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění přílohu
322/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2
427/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz nař. vlády č. 533/2021 Sb.
533/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2 odst. 1
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,
b) druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,
c) výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.
§ 2
Služební tarif
(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
 
Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín
ve výši minimální mzdy
Svobodník
27 550
Desátník
28 990
Četař
30 570
Rotný
35 280
Rotmistr
37 640
Nadrotmistr
40 020
Praporčík
42 640
Nadpraporčík
45 500
Štábní praporčík
58 620
Poručík
40 260
Nadporučík
45 500
Kapitán
52 070
Major
58 620
Podplukovník
65 190
Plukovník
78 310
Brigádní generál
91 430
Generálmajor
104 530
Generálporučík
117 660
Armádní generál
130 770.
(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání se stanovují pro vojenskou hodnost
a) vojín ve výši minimální mzdy,
b) svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 %,
c) desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 %,
d) četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11,0 %,
e) rotný ve výši minimální mzdy zvýšené o 14,6 %,
f) rotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 18,3 %,
g) nadrotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 21,8 %.

Služební tarify podle písmen b) až g) se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.
§ 3
Zvláštní příplatek
(1) Zvláštní příplatek za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života nebo zdraví se stanovuje ve výši
a) 2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,
b) 2 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,
c) 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a
d) 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.
(2) Druhy služebních činností rozdělené do jednotlivých rizikových skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto nařízení.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha
Nahrávám...
Nahrávám...