dnes je 28.5.2024

Input:

68/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 68/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění účinném k 1.1.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015
o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
428/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 a § 3
101/2019 Sb.
(k 27.4.2019)
mění § 2
380/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 2 a § 3
468/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2 a § 3
Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví pro vojáky z povolání seznam speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výši stabilizačního příspěvku.
§ 2
Seznam speciálních odborností a činností
Speciálními odbornostmi a činnostmi nezbytnými pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie jsou
a) výkon povolání lékaře nebo zubního lékaře, který je oprávněn k samostatnému výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
b) výkon povolání farmaceuta, který získal nebo mu byla uznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
c) činnosti prováděné zdravotnickým nelékařským pracovníkem se specializovanou způsobilostí, který vykonává činnost podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních1) , a pro výkon této činnosti dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání určeného tímto zákonem,
d) výkon povolání veterinárního lékaře, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání absolvováním magisterského studijního programu v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny v České republice anebo zahraničního vysokoškolského vzdělání, které je uznáno podle jiného právního předpisu nebo bylo uznáno za rovnocenné tomuto vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
e) činnosti zajišťující centrální správu a provoz informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany,
f) činnosti při řízení modernizace, nasazování a provozu informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany po celou dobu jejich existence,
g) činnosti při řízení a výkonu služby týkající se tvorby záměrů výstavby a rozvoje, strategických koncepčních dokumentů, architektur a interoperability v oblasti informatizace Ministerstva obrany s vazbou na alianční systémy, systémy Evropské unie a veřejné správy nebo při zabezpečování výkonu kmitočtového managementu Ministerstva obrany na strategickém stupni řízení anebo při řízení projektování, koordinaci informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií České republiky, Evropské unie
Nahrávám...
Nahrávám...