dnes je 4.6.2023

Input:

9/2015 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 9/2015 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění účinném k 1.1.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 13. ledna 2015
o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
80/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 5 a přílohu č. 5
192/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá § 8a a přílohu č. 9
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., a podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ A VZORŮ POVĚŘENÍ VE FORMĚ PRŮKAZU
§ 1
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu
(K § 41 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA”,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 1.
§ 2
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu
(K § 34 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru v silniční dopravě,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA”,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 2.
§ 3
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu
(K § 54 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA”,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 3.
§ 4
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu
(K § 125b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA”,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech silničního provozu ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 4.
§ 5
Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu
(K § 58 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA”,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu je uveden v příloze č. 5.
§ 6
Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu
(K § 90 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA”,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis
Nahrávám...
Nahrávám...