Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.

19.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.

JUDr. Eva Dandová

Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb., kterým se:

  • -> mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a
  • -> zrušují nebo mění některé další zákony.

Zákon č. 205/2015 Sb. nabývá právní účinnosti dnem 1. října 2015. Tato novela je velice důležitá i pro oblast BOZP, neboť se výrazně dotýká odškodňování pracovních úrazů.

Hlavním cílem novely bylo navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté zákoníku práce, která obsahuje právní úpravu náhrady škody v pracovněprávních vztazích. S tím samozřejmě souviselo i provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující, včetně přizpůsobení některých pojmů dosud používaných v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologii nového občanského zákoníku. Dále byly provedeny některé legislativně technické změny, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu zpřesnění, ty však nemají věcné dopady. Nakonec novela zahrnuje i několik dílčích věcných změn navržených shodně oběma sociálními partnery, tedy zaměstnavateli a odbory.

Druhým důvodem přijetí novely bylo zrušení dosud právně neúčinného zákona č. 206/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, neboť bylo již v roce 2014 politicky rozhodnuto v rámci Rady hospodářské a sociální dohody, že podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání provádět nebude. Bylo proto nezbytné, aby byl zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců definitivně zrušen.

S tím souvisí otázka institucionálního zajištění pojistného systému odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání – tedy konkrétního odpovědného správce (nositele) pojištění odpovědnosti. Podle současné právní úpravy provozuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. Tento systém se bude provozovat do doby, než se vláda rozhodne jinak. Ministerstvo práce a sociálních věcí také již vloni připravilo pro Radu hospodářské a sociální dohody rozhodovací materiál, který obsahoval celkem čtyři varianty řešení. Vzhledem k tomu, že sociální partneři se neshodli na nositeli pojištění, čeká se na definitivní rozhodnutí vlády. Nicméně to vše nebrání realizaci výše uvedené novely zákoníku práce. Hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání existuje a zajištění pojistného systému je otázka jiná. Zatím se postupuje podle dosavadní úpravy.

Tato novela zákoníku práce v praxi napravuje tzv. hříchy minulosti, kdy se odkládala realizace legislativních záměrů. V roce 2006, kdy se připravoval nyní platný zákoník práce, který nahradil

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: