dnes je 25.5.2024

Input:

Alkohol a jiné návykové látky

22.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.6
Alkohol a jiné návykové látky

MUDr. Vít Mareček

Kontrola dodržování zákazů požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek

Povinnost: Zjišťovat, zda zaměstnanci nepracují pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Odpovídá: Zaměstnavatel

Provádí: Oprávněný vedoucí zaměstnanec písemně určený zaměstnavatelem

Lhůta: Podle určení zaměstnavatele

Doklad: Protokol o provedeném zjištění

Předpis: Zákon č. 262/2006 Sb.

Základní informace o návykových látkách

Marihuana

(Konopí, sušené listy a květenství samičích rostlin rodu Cannabis).
Psychotropní substance jsou delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) a 11-hydroxy-THC. Užívá se jako hašiš (50% THC) nebo marihuana (2–5% THC). Účinné látky se ukládají v mozku a dalších orgánech bohatých na tuk. Hladina v krvi je maximální do 5–10 minut po vdechnutí, pocit euforie přichází do 15–30 minut a může přetrvávat až 6 hodin po vdechnutí. Metabolické produkty při řídkém konzumu drogy lze nalézt až 2 týdny v moči, při pravidelném konzumu až 2 měsíce po abstinenci. Jde o tzv. měkkou drogu, rozpětí mezi účinnou a smrtelnou dávkou je široké. Zvláštním problémem hašiše je extrémně dlouhé přetrvávání kanabinoidů v mozku, které může při dlouhodobém užívání drogy vést k chronické intoxikaci projevující se typickým tzv. demotivačním syndromem (ztráta paměti, zájmu a iniciativy, motivace k práci, pocit izolace, změna dráždivosti a efektivity). Uživatelé drogy jsou nepřirozeně veselí, rozjaření, mají rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, výrazně zvýšenou chuť k jídlu, pot páchne po spáleném listí či trávě.

Heroin

Působí silněji než morfin kvůli lepší rozpustnosti v tucích a rychlému přestupu z krve do mozku. Používá se injekčně nebo se kouří. Problémový je silný vývoj tolerance na 10- až 20-násobek počátečního dávkování, které pak je blízko smrtelné dávky. Po několika sekundách po injekci přichází omámení ("kick“), které trvá 10–30 minut. Následuje 2–6 hodinové zpomalení reakcí a nejčastěji příjemně prožívané poruchy koordinace, letargie (stav chorobného útlumu, spavosti) a somnolence – nejlehčí poruchy vědomí se sníženou bdělostí, projevující se jako ospalost (osoba reaguje na smyslové podněty, je schopna odpovědi na otázku; když podněty ustanou, upadá rychle do stavu podobného spánku, je provázena nepřesným vnímáním, zpomaleným myšlením, postižený špatně navazuje kontakt s okolím; slabé podněty postiženého zpravidla neprobudí). Otrava opiáty je způsobena převahou parasympatiku s dechovou nedostatečností až zástavou dechu, se ztrátou vědomí, zornice bývají zúžené až na

Nahrávám...
Nahrávám...