dnes je 28.5.2024

Input:

Analýza prezentace, projevu

21.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.10
Analýza prezentace, projevu

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Po každém vystoupení, prezentaci či projevu je vhodné udělat analýzu. Chceme se poučit, že? Z čeho se máme poučit? Každý je zvyklý poučovat se z chyb. Daleko lepší je poučit se z úspěchu! Právě, když se vaše vystoupení povedlo, a vy máte sám ze sebe dobrý pocit (každý normální lektor pozná, zda byl dobrý a posluchače zaujal, nebo ne) snažte se zjistit, čím a jak jste úspěchu dosáhli. Správná analýza spočívá v zodpovězení následujících otázek:

Byl jsem dostatečně připravený?

Promyslel jsem dostatečně téma a obsah školení? Měl jsem dost informací? Byly tam novinky a poslední zajímavosti? Věděl jsem, kdo budou mí posluchači a co je zajímá? Měl jsem představu, jak budou prezentované znalosti prakticky využívat? Co znají už z minulosti a zda prošli před tím nějakým školením na dané téma? Jaké mají zkušenosti? Co je opravdu zajímá?!

Řekl, sdělil jsem vše, co jsem chtěl?

Stihl jsem říci a probrat vše, co jsem si připravil? Výstižně a stručně? Co se nestihlo a proč? Držel jsem se důležitých věcí – priorit? Co bylo navíc? Co tam chybělo?

Jak dlouho jsem vystupoval, mluvil?

Dodržel jsem plánovaný čas? Nebylo to příliš zdlouhavé nebo krátké? Měl jsem dostatek přestávek, aby lidé udrželi pozornost?

Jaký byl můj slovní projev?

Mluvil jsem dostatečně hlasitě? Mluvil jsem pomalu nebo rychle? Přeřekl jsem se někde? Byla to mluva spíše formální, nebo žoviálně důvěrná? Mluvil jsem spisovně? Používal jsem prvky dramatizace? Jaký styl projevu by byl

Nahrávám...
Nahrávám...