dnes je 16.6.2024

Input:

Aspekty opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí

15.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1
Aspekty opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Podle ust. § 102 zákoníku práce je základem péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci prevence rizik; prevencí rizik se přitom rozumějí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Cíl opatření pro zdolávání mimořádných událostí

Odstavec 6 citovaného ustanovení má za cíl přijetí speciálních opatření zaměstnavatelem pro případ, že v souvislosti s mimořádnou událostí již k působení rizik dojde nebo jejich negativní působení bezprostředně a vážně hrozí. Podstatou těchto opatření je vytvoření organizačních, personálních a technických podmínek pro zvládání mimořádných situací. Cílem těchto opatření je:

  • chránit životy a zdraví zaměstnanců v mimořádných situacích,

  • zastavení práce,

  • okamžité opuštění pracoviště a odchod zaměstnanců do bezpečí (evakuace),

  • zajištění poskytnutí první pomoci.

Personální zajištění

Stanovení specifických povinností, ale i oprávnění, pro případ zdolávání mimořádných událostí je důležitým předpokladem zvládnutí mimořádné

Nahrávám...
Nahrávám...