dnes je 28.9.2020

Input:

Bezpečně do prvního zaměstnání. Školy - hlaste se do 30. září do kampaně!

7.8.2020, Zdroj: VÚBP, v.v.i. (www.vubp.cz)

Jak připravit žáky posledních ročníků vybraných stavebních oborů na požadavky praxe v oblasti BOZP? Jak zajímavou formou předat poznatky, zkušenosti a informace o BOZP? Jste-li škola nebo jiný subjekt, který vysílá žáky vstříc prvním pracovním zkušenostem, zapojte se do kampaně VÚBP, v.v.i.

Kampaň pilotně připravená pro učnovské obory zedník, zednické práce, stavební práce nebo montér suchých staveb v období od září do prosince školního roku 2020/2021 bezplatně nabídne přihlášeným školám seminář k této problematice, a jejich žákum soutěž o zajímavé a hodnotné ceny.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude interpretována s ohledem na uplatnění absolventů daných učňovských oborů,