dnes je 5.6.2023

Nové třídy nebezpečnosti podle CLPLIVEGarance

Datum konání 25.7.2023, Ing. Radka Vokurková

Přístupné pro: BOZP profi plus

Snižování emisí v průmysluLIVEGarance

Datum konání 19.6.2023, Ing. Michal Gregor

Průmysl hraje důležitou roli v našich životech a zároveň má velký dopad na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby průmyslové podniky přijaly odpovědnost za vypouštěné emise a intenzivně pracovaly na jejich snižování. V tomto webináři se dozvíte o…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungují

29.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungujíPro nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025, která je zaměřena na digitální technologie na pracovišti, vytvořila a již spustila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zcela nové internetové…

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

29.5.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákonaOblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti…

SPEAREVO - ve znamení slova evoluceTRH

28.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

SPEAREVO - ve znamení slova evoluceV porovnání s předchozím modelem SPEAR se u SPEAREVO změnil jak tvar, tak vlastnosti.

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.5.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:19

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení zaměstnance (nemoci z povolání)Garance

23.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení otázek nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přichází v úvahu především u těch zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích se vyskytují práce kategorie 2, kategorie 2 rizikové…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zákaz některých prací pro mladistvéQ&A

23.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví

23.5.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictvíStátní úřad inspekce práce, resp. inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, se svou kontrolou v Ostravě zapojili do tzv. "Akčního týdne ELA pro sektor stavebnictví", kterého se pod záštitou Evropského orgánu pro…

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresem

23.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresemZměna klimatu se již stala skutečností a může ohrozit pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Nábytek v kotelněQ&A

22.5.2023, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava pracovních podmínek pro mladistvéQ&A

21.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

18.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dne 1. dubna 2012 byly oprávněny uznávat nemoci z povolání střediska nemocí z povolání, která byla určena vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové normy - květen 2023

16.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové normy - květen 2023Přehled norem ČSN, které vyšly ve věstníku ÚNMZ květen 2023 a mají souvislost s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Rothoblaas H-RAILTRH

15.5.2023, Zdroj: Rotho Blaas srl

Rothoblaas H-RAILVelké budovy mají často velká okna ale jen omezený prostor pro údržbu fasády. Pokud jde například o mytí oken, existuje jen málo možností, které by zaručily kvalitní výsledek při zajištění bezpečnosti obsluhy. Nejrozšířenější z nich jsou zřejmě jednotky BMU…

Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: agentura EU-OSHA odhaluje nejnovější trendy na summitu EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2023

15.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: agentura EU-OSHA odhaluje nejnovější trendy na summitu EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2023Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes (v pondělí 15.5.2023) na summitu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) 2023 ve Stockholmu zveřejnila svou stěžejní zprávu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav…

Kontroly, revize a údržba provozovaných plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb., § 19 se u provozovaného PZ musí pravidelně provádět:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Montáží zařízení se pro účely oprávnění rozumí sestavení PZ do funkčního technologického celku z jednotlivých dílů nebo částí podle technické dokumentace, vč. provedení zkoušek a výchozí…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeníchGarance

12.5.2023, Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR - TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zkoušky a výchozí revizeGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před uvedením do provozu se u nových a rekonstruovaných vyhrazených PZ musí provést:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní revizeGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je to celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením (např. zjišťování netěsností, kontrola ovzduší, měření složení spalin atd.) zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Údržba a servisGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem údržby je odstranění zjištěných závad a nedostatků z kontrol a revizí, odstranění poruch a navrácení provozuschopnosti při běžných opravách, dále např. kontroly a opravy protikorozních nátěrů nadzemních částí plynovodů dle potřeby, servis plynových…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vysokotlaké regulační stanice plynuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysokotlakými regulačními stanicemi plynu se podrobně zabývá norma ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky, a dále technická pravidla TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení a TPG…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plynová hasicí zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plynová hasicí zařízení jsou vyhrazená plynová zařízení dle NV č. 191/2022 Sb., která spadají pod skupinu H a jsou též vyhrazenými tlakovými zařízeními (neboť jejich součástí jsou tlakové zásobníky) a vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle vyhlášky…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uvádění nových a rekonstruovaných plynových zařízení do provozuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Roční kontrolyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Legislativní zdroje k vyhrazeným plynovým zařízením a ostatní předpisyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revizní technici plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle NV č. 191/2022 Sb., § 8 revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dokumentace o ochraně plynových zařízení před výbuchemGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. hovoří o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zaměstnavatel dle § 2 tohoto nařízení musí přijímat taková opatření, aby v tomto…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Průvodní dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb. je průvodní dokumentací soubor konstrukční, projektové dokumentace a dokumentace pro montáž a opravy vyhrazeného plynového zařízení. Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž a opravu vyhrazeného plynového zařízení…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti provozovatele plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osoba odpovědná za provoz plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před uvedením PZ do provozu musí provozovatel povinně a písemně ustanovit osobu odpovědnou pro všechna vyhrazená plynová zařízení, která bude přítomna u zkoušek, při převzetí dokumentace dodavatele a u veškerých dalších činností na PZ (kromě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní deník plynového zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vést pro každé jednotlivé vyhrazené plynové zařízení provozní deník ukládá NV č. 191/2022 Sb. i ČSN 38 6405. Provozovatel musí uchovávat provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu. Provozní deník se nevede pro odběrná…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Definice a rozdělení vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozování technických zařízení, na kterých neprovádíte kontroly, zkoušky, revize či údržbu, je v případě úrazu, úmrtí nebo škody v souvislosti s tímto zařízením klasifikováno jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místní provozní řád dle § 14 NV č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405 kapitola 2

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Místní provozní řád plynového zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vypracovat pro vyhrazená PZ místní provozní řád do jednoho měsíce od zahájení provozu ukládá NV č. 191/2022 Sb. v § 14, odst. (3) písm. b). Místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rizika plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí být zpracována komplexní rizika PZ, která budou přímo zaměřena na používání, údržbu, obsluhu a servis PZ. Nejsou-li stanovena, je tím porušeno několik bezpečnostních předpisů v čele se zákoníkem práce, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osoby způsobilé k činnostem na plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obsluhy plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na obsluhu řeší NV č. 191/2022 Sb. v § 12. Obsluhou PZ se rozumí pracovní činnost na zařízení, např. uvádění a odstavování z provozu, sledování provozu, vedení provozního deníku apod. Například i sestra v nemocnici či obsluha sanitního vozu mohou být…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vedení evidence o zkouškách a revizích plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výklad pojmůGarance

11.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
Nahrávám...
Nahrávám...