dnes je 25.8.2019
Input:

Bezpečnostní barvy

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7.2
Bezpečnostní barvy

JUDr. Anna Janáková

Charakteristika bezpečnostní barvy

Bezpečnostní barva je barva, které je přiřazen speciální bezpečnostní význam. Bezpečnostní barvy samy o sobě mají určitý význam, resp. účel, který s sebou přináší určité pokyny a informace, sdělení. Bezpečnostní barvy se využívají na bezpečnostních značkách a u bezpečnostních signálů.

Význam a účel bezpečnostních barev

Obecný význam a účel přiřazený bezpečnostním barvám se používá pro následující pokyny a informace:

Barva Význam nebo účel Sdělení: pokyny a informace 
Červená 
  • značka zákazu

 
-> nebezpečné chování  
  • signalizace nebezpečí

 
-> zastavit
-> přerušit práci
-> bezpečnostní pojistka
-> opustit prostor  
 
  • věcné prostředky požární ochrany a bezpečnostně požární zařízení

 
-> označení a umístění  
Žlutá nebo oranžová nebo zelenožlutá 
  • značka výstrahy

 
-> buď opatrný
-> připrav se
-> ověř si  
Modrá 
  • značka příkazu

 
-> určité chování nebo postup
-> použij osobní ochranný pracovní prostředek  
Zelená 
  • značka nouzového východu

  • značka první pomoci

 
-> označení dveří, východů, cest, zařízení a vybavení  
  • bezpečí

 
-> návrat k běžnému stavu  

Kontrastní barvy

Pokud je k bezpečnostní barvě vyžadována