Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

BOZ při pracovní účasti na dobrovolných akcích obce apod.

16.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.27
BOZ při pracovní účasti na dobrovolných akcích obce apod.

JUDr. Eva Dandová

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 393 odst. 3.

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Obecně k pracovní účasti na dobrovolných akcích obce

Žádný právní předpis neupravuje podmínky organizování dobrovolných akcí obce. To je v plné kompetenci obce, resp. jejich orgánů (zejména rady obce a starosty). V praxi záleží zejména na zaměření konkrétní dobrovolné akce (zda se jedná o kulturní akci, sportovní akci či jinou akci, jako například úklid veřejných prostor obce, osazování zelených prostor obce, účast dobrovolníků na organizování veřejných akcí obce).

Bezpečnost a ochrana zdraví osob účastnících se na dobrovolné akci obce

Orgány obce při jejím organizování mají i odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které se svou prací podílejí na těchto dobrovolných

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: