dnes je 1.10.2023

Input:

BOZ při veřejně prospěšné práci

27.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.14
BOZ při veřejně prospěšné práci

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

  • Zákon č. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ust. § 112.

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 101 až § 108.

Charakteristika věřejně prospěšné práce

Časově omezená pracovní příležitost

 Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na období dvacetičtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání.

Druhy činností

Pracovní příležitosti veřejně prospěšných prací spočívají zejména:

  • - v údržbě veřejných prostranství,
  • - v úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo
  • - v jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí (např. též práce v obecních lesích a parcích) nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí (např. též ekologické práce, práce sociálního charakteru, práce kulturního charakteru, práce na veřejných sportovištích).

Písemná dohoda s Úřadem práce

K vytvoření pracovních příležitostí pro veřejně prospěšné práce uzavírají zaměstnavatel a Úřad práce písemnou dohodu. Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli na vytvoření pracovní příležitosti příspěvek. Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti veřejně prospěšných prací lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

Doporučený uchazeč o zaměstnání

Na veřejně prospěšnou práci může být umístěn Úřadem práce doporučený uchazeč o zaměstnání evidovaný úřadem práce.

Pracovněprávní vztah

Veřejně prospěšná práce je placená a je vykonávána v pracovně právním vztahu na dobu určitou.

Pozor na záměnu!

Veřejně prospěšné práce představuje podobně jako

ðobecně prospěšná práce (viz Bezpečnost a

Nahrávám...
Nahrávám...